Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pozoruhodná místa

* Tajemný roudenský Slavín

Vydáno dne 29. 01. 2006 (4355 přečtení)Významnou památkou nacházející se na Roudné je h?bitov u kostela Všech Svatých, založený n?kdy v polovin? 12. století. Původn? sloužil obyvatelům obcí Malice a Záhorsko, jejichž historie sahá do dob p?ed založením Plzn?. Ob? vesnice ležely v blízkém okolí h?bitova. Po roce 1295 zde byli poh?bíváni i lidé z nov? vzniklého m?sta Plzn?. Ve 14. století, kdy se za?alo pochovávat u sv. Bartolom?je na nám?stí, byli u Všech Svatých poh?bíváni spíše lidé z nižších sociálních vrstev.
P?i morových epidemiích se ale vzalo h?bitovem znovu zavd?k. V té dob? se objevují masové hroby vykopané v jeho prostorách. Místo posledního odpo?inku na tomto míst? nalezlo také mnoho vojáků z francouzského vojska, kte?í se stali za svého pobytu v Plzni v roce 1742 ob?tmi požáru. O ?ty?icet let pozd?ji zde nacházejí svůj poslední cíl vojáci ruští, procházející v té dob? Plzní.
Mnoho z nich podlehlo následkům vy?erpání, zran?ní, omrzlin a hlavn? cholery (viz H?bitov Všech Svatých - Strašidelné pov?sti).
Krom? jiného je tento h?bitov  op?edený tolika legendami a p?íb?hy, jako málokteré místo v Plzni.

H?bitovP?enášíme se o pár století nazp?t, za poustevníkem od Všech Svatých Jakubem Krocínem. Usadíme se v jeho vetché chatce u h?bitovní zdi a posloucháme vypráv?ní, kterak na ja?e léta pán? 1644 nachytal p?i krádeži sazenic zelí na h?bitov? jednoho plze?ského m?šťana a kterak byl tento konšelským soudem zbaven výsady m?šťanství a odsouzen k vyst?hování z Plzn?. Necháme si ukázat hrob cizince z dalekých krajů, který pomáhal vy?istit strá? pod kostelem od jedovatých hadů, až na to doplatil životem a skonal v místech dnešní kapli?ky.

Jdeme-li po proudu ?asu, vidíme peka?e, co odchází po svých z vlastního poh?bu, nev?stu, kterou z domn?lé smrti probudí okrada? mrtvol a tím jí zachrání život, dívka o půlnoci utíká z márnice domů, šťastní rodi?e  vyprošují pro zlod?je milost. Na h?bitovní zdi se na nás šklebí bláznivá Bábina, která utopila v Mži dít? po?até s mansfeldským vojákem a potom se pomátla. Vidíme bledou dívku z Malé ulice, kterou táhne za ruku na h?bitov její dávno mrtvý milý, jehož si v zoufalství a stesku vymodlila. (Kde se asi inspiroval K.J.Erben?)

H?bitovPodle architektky Anny Hosti?kové lze tento h?bitov nazývat druhým plze?ským Slavínem. Svého bývalého významu se totiž toto místo do?kalo znovu v 19. století, zejména od osmdesátých let.
Místo posledního odpo?inku u Všech Svatých nalezl arcid?kan plze?ský F. Herold, zakladatel Sokola v Plzni; T. Cimrhanzl, který v 19. století dvacet let vedl plze?skou knihovnu, dobrodinec a zachránce Husova rodného domku v Husinci.
Dále zde odpo?ívá A. Kludský ze známé cirkusové rodiny, ?editel průmyslové školy a odborný spisovatel A. Majer, Ing. Mikolecký, který se zasloužil o rozvoj Škodovky, ve?ejné osv?tlení, dopravu, stavbu výva?ovny pro chudé a další, nese po n?m název nedaleký vrch Mikulka.
Spat?íme zde také (vlevo od hlavní brány) hrobku významné m?šťanské rodiny Rohrerovy, která se zasloužila o výsadbu ve?ejného sadu v místech za dnešní Kollárovou ulicí, a další významné plze?ské osobnosti. Od roku 1902 se definitivn? p?estalo s poh?bíváním v t?chto místech.
V 60. letech se uvažovalo o parkové úprav? areálu, zám?r se však pln? neuskute?nil. Pozd?ji h?bitov pustl a stal se cílem vandalů. Teprve v roce 1974, zásluhou pár nezištných lidí z dobrovolného spolku aktivistů, kte?í zde odvedli úctyhodný kus práce, se za?al op?t probouzet do své bývalé podoby, v?etn? kostela Všech Svatých.[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1001 (1001 hl.)
Z KDU-?SL
896 (896 hl.)
Z KS?M
1028 (1028 hl.)
Z ODS
923 (923 hl.)
Z Plze?ské aliance
909 (909 hl.)
Z jiné strany
967 (967 hl.)
Žádní
760 (760 hl.)

Celkem hlasovalo: 6484

  Obrázek z galerie
Povodn? 2002 - 40

zobrazení: 1342
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.