Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zajímavosti

* Bombardování na Roudné ?? duben 1945

Vydáno dne 15. 04. 2010 (6111 přečtení)

V posledních m?sících války, na ja?e 1945, docházelo tém?? denn? k náletům amerických letadel na vlaky a na nádraží na území ?ech a Moravy. M?ly za úkol rozvrátit základní funkce státu vedoucího válku.

Plze? byla dosud významnou železni?ní k?ižovatkou s průjezdem až 370 vlaků denn?.Americké letectvo provád?lo denní nálety, britské no?ní.

V noci z 16. na 17. dubna 1945 provedly bombardéry RAF nálet na se?azovací nádraží v Plzni („Ranžír“). K úderu byly ur?eny posádky No. 5 Group. Ze základny v jihovýchodní Anglii vzlétlo 227 bombardérů Lancasterů a 11 Mosquitů.

Doubravka 14_7_1945 A web.jpgLetouny letící v ?ele formace shazovaly kovové proužky k vy?azení n?meckých radarů. První „zna?ka?i“, kte?í m?li za úkol vyhledat a ozna?it cíl, byli nad Plzní v 3:58. Orienta?ním bodem byly lesknoucí se hladiny boleveckých rybníků. Krátce poté za?alo bombardování. Nastalo hotové peklo, které zni?ilo se?azovací nádraží a smetlo z povrchu p?ilehlou d?lnickou kolonii „cikánka“. Bylo shozeno celkem 891 tun trhavých a 4 tuny zápalných bomb.?ást z nich dopadla i na nedalekou Roudnou.Pokra?ujeme vzpomínkou Pavly Denkové roz. Školoudové, která toto bombardování zažila jako p?tiletá v dom? v Lu?ní ulici 40 na Roudné.„Po t?etí hodin? ranní lampi?ka rozsvícená v pokoji, chvatné oblékání. ´Honem, honem, už jsou tady. Dnes n?jak d?ív než jindy´. Kufry jsou p?ipraveny v p?edsíni, jeden kuf?ík s hra?kami a panenkami. B?hem n?kolika minut jsme v krytu.

Kryt je vlastn? sklepní místnost p?esn? pod naší ložnicí. Vzpomínám, že n?co důležitého zůstalo naho?e – peníze nebo potravinové lístky. Otec se proto ješt? narychlo vrací. P?i cest? zp?t se už dům ot?ásá. Dnes to jde svižn?. U st?n jsou lavice. Krom? obyvatel našeho domu jsou zde i lidé z nízkých bará?ků v Lu?ní ulici – celkem 27 lidí. Nalety Roudna Lucni 40 web.jpg

Asi p?ed týdnem je tento kryt vylepšen pomocí d?ev?ných trámů. Jsou podep?eny stropy. Sedím na klín? tátovi, p?ikrytá dekou a jeho kabátem. Mami sedí vedle a modlí se. Že to bude dnes špatné je jasné podle intenzity venkovního osv?tlení. Strome?ky sv?tlic jsou nad „Ranžírem“ a nad námi. Jedna z obyvatelek ?íká: ´Jé, to je krása.´ Je ok?iknuta, neboť ta krása nad námi je p?edzv?stí p?icházejícího pekla. Kde je to osv?tlené, budou padat bomby.

A už to za?íná. Hukot a hukot. Trvá to dlouho. Najednou prásk. Jedna z bomb prolet?la domem a explodovala v naší kuchyni, která je vedle pokoje, pod kterým jsme všichni ukryti. Jsme ale v po?ádku, jen prach, špatn? se dýchá. Dáváme si vlhké hadry na obli?ej. Další nekone?né minuty.

Kone?n? odhoukání konce náletu. Snažíme se vyhrabat ven.Není to jednoduché. Venku už stojí luftschutz s lopatami a motykami.

Mému otci se poda?ilo vyhrabat jako prvnímu. ?íká t?m venku: ´Poj?te nás vyhrabat, jsme všichni živí.´

Tak nás tedy vyprošťují už za sv?tla. Nesou m? po schodech a dírou vytahují do ulice. Já se prý ptám: ´A kde budeme te? bydlet?´

Št?stí prý bylo, že dům stojí o samot? a tlaková vlna tedy mohla do všech stran. Síla výbuchu je patrná ze skute?nosti, že naše kamínka se našly až u ?eky Mže. Z trosek jsme pozd?ji vyhrabali pár v?cí, n?jaké p?íbory a nádobí. Dodnes používám sklen?nou cuk?enku, která to vše p?ežila. Našli jsme ji v troskách domu.

Odst?hovali jsme se do?asn? do Radnic, neboť rodi?e pracovali u Bati a tam platilo, že zam?stnanci z míst postižených bombardováním m?li domluvený pro p?ípad nouze azyl u jiných ´baťovců´ z venkova.

Lucni 40 soucasnost.jpgTo jsme tedy využili a bydleli do p?id?lení náhradního bytu u Lehnertů v Radnicích. Otec musel zůstat v Plzni a v krytu na nám?stí?ku na Roudné zažil i bombardování 25.4. na Škodovku.“Citace z dopisu, který otec Pavly Denkové zaslal bezprost?edn? po náletu p?íbuzným do Tábora: „Píši nasp?ch. 16. t. m. jsme m?li peklo, tisíce ob?tí ješt? za týden se všude válelo. Že jsme p?išli o dům již též víte. Ma?ka je s Pavlunkou v Radnicích. Dnes o půl desáté byl znova nálet na Škodovku, ta je vy?ízená. Co nerozbili, to zapálili. Byl jsem u Hanzlíků v kryt?, zásahy byly zase t?sn? vedle nás. Chvála Bohu jsme vyvázli.

?tvrť na Roudné byla též t?žce postižena, dnes více nežli posledn?. Ho?elo, co se dalo. Já již jsem s nervy pry?. Když ?lov?k slyší bomby svišt?t a ?eká, kam padnou. Voda není, hasili jsme kýblemi. Za prodejnou (Na Roudné 11) jsme v tom bloku vyhrabávali dv? hodiny a když jsme je dostali, byli pry?.

Nyní d?kuji Bohu, jak my jsme šťastn? vyvázli. Elektriku nemáme, m?sto již je jako mrtvé. Dnes spím oble?en. Kdybych já to nep?ežil, prosím Vás, ujm?te se naší hol?i?ky.“Dům byl hned po válce znovu postaven, původní nájemníci se do n?j nast?hovali zpátky. Naše rodina v n?m žije dosud. Po roce 1948 byl komunisty ukraden původnímu majiteli.

Dnes je v majetku m?sta. V sou?asnosti se v hlavách p?edstavitelů m?sta Plzn? zrodil nápad p?es tento dům, p?es Roudnou, nemocnici na Lochotín? postavit silnici.

A tak se může stát, že p?es naší kuchyni tentokrát neproletí bomba, ale projede buldozer. Na rozdíl od událostí starých 65 let nemusíme dnes jen pasivn? ?ekat na osud, ale můžeme proti ni?ení našeho domova n?co d?lat. Už více než deset let se proto s naším ob?anským sdružením zasazujeme o zachování naší starobylé a unikátní ?tvrti Roudné, která toho hodn? prožila a zatím p?ežila.


Související články:
Dramatické chvíle na Roudné, II. díl (25.04.2010)
Dramatické chvíle na Roudné, I. díl (19.04.2010)

[Akt. známka: 1,88 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Pavel Denk | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1001 (1001 hl.)
Z KDU-?SL
896 (896 hl.)
Z KS?M
1028 (1028 hl.)
Z ODS
923 (923 hl.)
Z Plze?ské aliance
909 (909 hl.)
Z jiné strany
967 (967 hl.)
Žádní
760 (760 hl.)

Celkem hlasovalo: 6484

  Obrázek z galerie
Povodn? 2002 - 21

zobrazení: 1348
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.