Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Strašidelné pov?sti z Roudné

* Kostel a h?bitov Všech Svatých - Strašidelné pov?sti

Vydáno dne 26. 02. 2006 (4368 přečtení)

Zpupný voják v kostele, Prokletý hrobnický domek, Jak ožila mrtvá nev?sta, Hrůzná noc peka?ovy d?ve?ky, Bláznivá Bábina

Zpupný voják v kostele. Po dobytí Plzn? Mansfeldem 21. listopadu 1618 byl v kostele Všech svatých z?ízen ov?inec. Jeden zpupný voják se dokonce rozhodl že p?espí na hlavním oltá?i.Ustlal si tam tedy, ale upadl v hluboký spánek, ze kterého se už neprobudil. Plze?ané v tom vyd?li boží trest.

200601291833_Hrbitov.jpgProkletý hrobnický domek. V míst? dnešního hrobnického domku byla kdysi hrobníkova zahrádka.V ní stála Boží muka ve tvaru sloupu. O nich se vypravuje pov?st.
  Za kostelem d?íve p?ebýval v chatr?i zbožný poustevník. M?l sen, že se na h?bitov? stal zlo?in a to, že hrobník z n?jaké msty vykopal mrtvou mladou dívku z jejího hrobu a zahrabal ji n?kde v rohu h?bitova. Oznámil své podez?ení magistrátu a ten nechal dív?in hrob otev?ít. Ukázalo se, že rakev je opravdu prázdná.
  Hroba? byl vyslýchán, nakonec se u soudu p?iznal, že dívku z hrobu vyndal a n?kde v neposv?cené zemi zahrabal. Zatvrzele však necht?l prozradit, na jaké místo. Nakonec byl odsouzen a popraven. Na pam?ť d?v?ete lidé postavili v zahrad? p?i zdi Boží muka. Po roce 1873 byl zbudován v místech zahrádky a Božích muk nový hrobnický domek.
  Hrobníku Seidlerovi ale stará cikánka prorokovala, že v dom? nikdy nebude mít št?stí, protože pod jeho základy je zakopána mrtvola. Ten si rozpomn?l na staré vypráv?ní o zmizelé dívce. Byl p?esv?d?en, že pod domkem je ztracená mrtvola d?v?ete.

Jak ožila mrtvá nev?sta. Dcera zámožného m?šťana z domu na jižní stran? nám?stí kde je dnes knihkupectví, m?la práv? svatební den. Ráno jí ješt? sousedka p?inesla tvarohové homolky, které dívka zbož?ovala. Tentokrát však zhltla dv? najednou, ty jí uvízly v krku a ona se udusila. Dívka byla ve svých svatebních šatech a s krásným snubním prstenem odnesena do márnice h?bitova Všech svatých. Sotva se však p?íbuzní vzdálili, chamtivý hrobník vypá?il víko z rakve a cht?l nev?st? prsten z ruky sundat.Když mu to nešlo, vytáhl nůž a cht?l prst u?íznout. Jakmile ale ?ízl do kůže, zdánliv? mrtvá nev?sta se probudila, vyb?hla z márnice ven a b?žela až domů.
 DSCN0284.jpg Svatba se nakonec p?eci konala. Hrobník zlod?j svůj zážitek zle odstonal. N?kolik dní blouznil ve vysokých hore?kách. Po mnoho let visel v p?edsíni kostela Všech svatých obraz hrobníka prchajícího p?ed obživlou nev?stou.

Hrůzná noc peka?ovy d?ve?ky. V Malé ulici stála stará d?ev?ná pumpa, kam chodili lidé pro vodu. Jednou tam šla za temné noci také peka?ova d?ve?ka, jejíž milý odešel do sv?ta na vandr a ona se stále modlila, aby se vrátil.
  Když nabírala vodu, oslovil ji najednou muž, na kterého tak dlouho ?ekala. Cht?l, aby si hned sbalila v?ci a odešla s ním do jeho nového domova. Ikdyž byla tma, krá?el jist? jako za poledne, až došli ulicí Pod Všemi svatými ke h?bitovu. Náhle vyšel m?síc a d?v?e zjistilo, že ji provází umrlec. Vid?šená se mu vytrhla a schovala se za dve?mi v márnici. Na márách tam ležel n?jaký nebožtík, na kterého za?al dív?in milý volat: „Vstávej a podej mi ji ven!“ Mrtvý se opravdu za?al hýbat a vyd?šené d?v?e hrůzou omdlelo. Našt?stí v tu chvíli zakokrhal kohout. Ráno našel peka?ovu d?ve?ku na podlaze v márnici hrobník. Až po n?jakém ?ase byla schopna vypráv?t užaslým Plze?anům svůj hrůzostrašný p?íb?h.

DSCN0274.jpgBláznivá Bábina. Na statku za Saskou branou vypomáhala pomatená žena, které se ?íkalo bláznivá Bábina. M?la prý kdysi dít? s mansfeldským vojákem, které utopila v ?ece Mži a potom se z toho pomátla.
  Jednou ji lidé našli ve studni v ulici Pod Všemi svatými utopenou. Ikdyž se sebevrazi pochovávali za zdí h?bitova, Bábinu poh?bili v posv?cené zemi, protože nem?la zdravý rozum. Od té doby za?alo v noci po h?bitov? pobíhat strašidlo s vycen?nými zuby a svítícíma o?ima. Lezlo na hradbu a dívalo se p?es ni ven.
  Honák, který se jednou vracel z bolevecké hospody, však m?l kuráž a šlehl po p?ízraku na hradb? provazem. Zjevení se ho však chytlo a zakouslo se do n?j zubama. Honák necht?l o provaz p?ijít, zatáhl za n?j a strhl strašidlo na zem za h?bitovní ze?. P?ízrak se rychle schoval za plot do nejbližšího dvorce.
  Od té doby se Bábinin duch zjevoval po celé Roudné a když n?koho potkal, sepjal ruce, jako by o n?co prosil. Na rathauze s panem arcid?kanem usoudili, že Bábina nemá pokoj v posv?cené zemi. A tak byly ostatky této ženy vykopány a pochovány do zem? za zdí. Protože ale nikdo nesm?l být nesen zpátky ze h?bitova, byla ve zdi vybourána díra a tudy se kosti pronesly ven.[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1073 (1073 hl.)
Z KDU-?SL
957 (957 hl.)
Z KS?M
1102 (1102 hl.)
Z ODS
978 (978 hl.)
Z Plze?ské aliance
958 (958 hl.)
Z jiné strany
1019 (1019 hl.)
Žádní
803 (803 hl.)

Celkem hlasovalo: 6890

  Obrázek z galerie
Budova pavilónku s rozkvetlými še?íky.
 1907.
zobrazení: 1010
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.