Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Strašidelné pov?sti z Roudné

* Ulice Pod Všemi Svatými - Strašidelné pov?sti

Vydáno dne 26. 02. 2006 (1812 přečtení)

Bílá paní na Roudné III, Lakomá m?šťanka, Kapli?ka na cest? ke Všem svatým, Jak odešel peka? z vlastního poh?bu po svých

P1030433.jpg Bílá paní na Roudné III. V ulici Pod Všemi Svatými m?l svoje sídlo rytí? Bavůrek ze Švamberka. Bylo to v dob? relativního blahobytu, po husitských válkách. Mezi lidmi panovalo takové p?ejídání, že muselo být vydáno na?ízení, že k ob?du se nesmí p?edkládat více než sedm jídel a k ve?e?i více než šest. Do toho se nepo?ítaly zákusky a ovoce. V t?ch dobách se také rozmáhali loupeživí rytí?i, kte?í olupovali bohá?e na cestách. Pan Bavůrek byl jedním z nich.
Protože byl zpupný, hašte?ivý a hrubý, dokonce p?i hádce v kr?m? zabil m?šťanského syna, byl vypov?zen z m?sta. Zlostný odjel na svoji tvrz do K?ínova u Plané, odkud za?al po?ádat výpravy na plze?ské kupce. Pozd?ji za?al p?epadat i kupce z jiných m?st. M?sta se spolu domluvila a Bavůrkova tvrz byla oblehnuta a dobyta. Rytí? byl 4. února roku 1507 sťat na plze?ském nám?stí, v místech kde na jižní stran? stával poprav?í kámen. Jeho milá, která stále bydlela v jeho plze?ském dvo?e, se ze msty s n?kterými Bavůrkovými kumpány pokusila Plze? podpálit, potom se na statku ob?sila. Od té doby byla v dom? vídána novými majiteli, jak prochází místnostmi a vzdychá, jako by n?co stále hledala.
Plze? byla v roce 1507 velmi poni?ena n?kolika požáry a lidé byli p?esv?d?eni, že ohe? zakládali Bavůrkovi pomaha?i.


Lakomá m?šťanka
. V ulici Pod Všemi Svatými stával statek U Frošů. Kdysi pat?il jedné lakotné a bohaté m?šťance, která trápila své služky a ?eledíny. Krátce po její smrti se na zahrad? statku za?al objevovat velký pes a stále držel v zubech kost. I když budil hrůzu, na nikoho nešt?kal. Jen za?al kýchat, když se k n?mu n?kdo p?iblížil. Jednou šel kolem statku ?eznický tovaryš a jak uvid?l kýchajícího psa, ?ekl: „Pozdrav pánbůh!“ Pes zmizel a za mladým ?ezníkem se ozval hlas bývalé paní z toho statku. D?kovala mu, že ji vysvobodil.
Jednou prý ji n?jaký žebrák prosil o starou kost, ale ona ji rad?ji hodila svému psovi a žebráka vyhnala.Ten ji za to proklel a ona musela po smrti strašit v podob? velkého psa. Chasník nechal za m?šťanku sloužit u Všech svatých mši a ta se mu odm?nila, že se stal pozd?ji váženým plze?ským ob?anem.


P1030437.jpgKapli?ka na cest? ke Všem svatým
.
Kdysi byla osada kolem kostela Všech svatých obklopena hustým k?ovím, plným jedovatých hadů.Lidé se t?m místům proto vyhýbali. Jednou p?išel do osady cizinec z dalekých krajů. Vyndal z kapsy píšťalku a za?al na ni hrát. Ze skalisek se hned vyplazilo velké množství hadů, kte?í se ovíjeli a vypínali kolem cizince.Avšak neublížili mu, protože m?l kapsy nacpané citróny a ty ho p?ed uštknutím chránily.Jakmile p?estal hrát, hadi op?t zalezli do svých skrýší.
Jednou zase za?al hrát, ale hadi se na n?j vrhli a v míst? kde stojí kapli?ka ho uštípali.Zapomn?l si totiž dát do kapsy citróny.Na památku té události tam byla vystav?na kapli?ka a v ní visel obraz, který ukazoval p?í?inu jejího vzniku. Pozd?ji se obraz ztratil.


P1030440.jpgJak odešel peka? z vlastního poh?bu po svých.
Peka?e ze Saské ulice jednoho dne ráno postihla slabost, skácel se a už se neprobral. Druhý den se chystal poh?eb.
V té dob? zrovna n?kolik dní pršelo, cesta byla blátivá a klouzala. Kon? nemohli ?erný ko?ár s rakví vyvézt do p?íkrého kopce ke Všem svatým.Rakev tedy museli do vršku nést ?ty?i peka?ovi u?edníci.Brodili se v bahn? a dešti a nadávali na t?žký náklad. Celou cestu mistra pomlouvali, st?žovali si jak je tlustý a že je trápí i po smrti.
T?sn? p?ed h?bitovní branou jeden z nich zakopl a rakev mu vyklouzla z ruky.Spadla na cestu, víko se odlomilo a peka? v bílém rubáši se za?al kutálet po blátivé cest? dolů.Zd?šení pozůstalí jen sledovali jeho zpáte?ní pouť k m?stu.
Avšak studené bláto a kotrmelce zapůsobily na nebožtíka jako zázra?ný lék a ten se dole celý potlu?ený postavil na nohy.Když k n?mu všichni p?ekvapení dob?hli, první jeho slova byly nadávky na hubaté a nešikovné u?edníky.Všechno prý v rakvi slyšel a cht?l je všechny propustit.Žena mu však p?ipomn?la, že nebýt jich, ležel by zasypaný v hrob? a ven by se nikdy nedostal. Peka? jim nakonec odpustil a celý poh?ební průvod se vydal zpátky p?es Saský most.Plze?ané dlouho vzpomínali, jak v jeho ?ele šel tlusťoch v bílém rubáši celý umazaný od bahna.[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1019 (1019 hl.)
Z KDU-?SL
913 (913 hl.)
Z KS?M
1046 (1046 hl.)
Z ODS
937 (937 hl.)
Z Plze?ské aliance
920 (920 hl.)
Z jiné strany
982 (982 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6588

  Obrázek z galerie
Pohoda v láze?ské restauraci.
20. léta.
zobrazení: 969
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.