Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<x01>Komentá?e</x01>

* Podpo?me ty, kte?í se nechovají jako žravé kobylky, ale jako rozumní lidé ?? Plze?skou alianci

Vydáno dne 06. 10. 2010 (920 přečtení)

Severní p?edm?stí pot?ebuje nové dopravní napojení, to je bez debat. Ale v?tšina rozumných lidí by jist? nesouhlasila s mnohatisícovou komunikací vedoucí skrz areál nemocnice, kolem pavilonu onkologie a d?tské kliniky. O tom, že průtah Roudnou v severní ?ásti povede práv? tudy, politici cudn? ml?í. Jediní, kdo mají odvahu s tímto zám?rem nesouhlasit, jsou lidé z Plze?ské aliance. Rozhodli jsme se (Pavel Denk a Vladimíra Nová)  nám blízké názory aktivn? podporovat.

Na Roudné je již nyní jedno z nejhorších ovzduší, je zde mnoho astmatických d?tí a mnohonásobn? p?ekra?ované nejvyšší limity pro karcinogenní látky. Zpráva odborníků placených Magistrátem jasn? ?íká, že průtah do této oblasti p?inese zvýšený po?et lidí postižených leukemií, rakovinou a obt?žovaných hlukem. Je tedy na míst? strachovat se i o život.

Existuje kompromis? Ano, jsou to východní a západní ?ást m?stského okruhu, které významn? uleví Karlovarské t?íd? a jejich podstatné úseky budou vybudovány rychleji než magistrála p?es m?sto a nemocnici. Navíc nezatíží st?ed metropole, jsou moderní, ekologické a šetrné.

Zastánci průtahu se lacin? podbízejí nejlidnat?jšímu sídlišti a chovají se v duchu Machiavelliho: „Desítkám tisíc lidí ušet?íme minuty, že je vezmeme ze života stovek lidí v malé oblasti a pár pacientům, je pro nás moráln? p?ijatelné. Hlavn? že nás ta v?tšina bude volit!“

Pro? se v médiích jistí politici opakovan? vyjad?ují pouze o průtahu centrem, Roudnou a nemocnicí a m?stský okruh zmi?ují tém?? neradi? Pro? figuruje na prvních místech jejich programů? Je to proto, že budou sami vybírat, kdo mnohasetmilionovou magistrálu postaví? Na rozdíl od zmi?ovaného obchvatu m?sta, který je krajskou a státní záležitostí? Odpov?? si musí každý najít sám...Dále je zde problém severojižního průtahu m?stem. Znamená další zatížení st?edu Plzn? velkokapacitní silnicí, drasticky bourané bloky domů, znehodnocení centra m?sta atd.Potom velkokapacitní spalovna odpadů v Chotíkov?. Má být postavena na náv?trné stran? m?sta, spalovat se zde bude odpad z celého Plze?ského kraje a popel, který tak vznikne, bude stejn? objemný, jako dnes ukládaný na skládce! A Plzni krom? dalších tisíců t?žkých nákladních vozidel s odpadem p?ibyde i dárek mnoha tun smogu posílaný sem ze spalovny, aby se ješt? více zhoršilo ovzduší m?sta, které má již dnes smutné prvenství v republice v po?tu onemocn?ní rakovinou.Zjistili jsme, že v Plzni jsou nám blízcí lidé z Plze?ské aliance, kte?í zvít?zili v hodnocení ekologů mezi dalšími plze?skými stranami. B?hem deseti let komunikace s p?edstaviteli m?sta jsme je poznali jako jediné, kdo se nebáli obhájit svůj názor a nepodbízet se pro hlasy.Rozhodli jsme se je podpo?it a kandidovat v komunálních volbách za Plze?skou alianci.Vladimíra Nová, Pavel Denk


[Akt. známka: 2,43 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1001 (1001 hl.)
Z KDU-?SL
896 (896 hl.)
Z KS?M
1028 (1028 hl.)
Z ODS
923 (923 hl.)
Z Plze?ské aliance
909 (909 hl.)
Z jiné strany
967 (967 hl.)
Žádní
760 (760 hl.)

Celkem hlasovalo: 6484

  Obrázek z galerie
Vchod do keramické továrny E. Dubského,
 Karlovarská t?. 57.
zobrazení: 1448
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.