Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
<x01>Komentá?e</x01>

* Průb?h mimo?ádného jednání Výboru pro Roudnou

Vydáno dne 31. 07. 2007 (755 přečtení)

V pond?lí 9. ?ervence svolal p?edseda Ji?í Podlipný na žádost nám?stka Uhlíka mimo?ádné jednání Výboru pro Roudnou. Pan nám?stek si totiž cht?l nechat posv?tit svůj nový nápad s magistrálou p?es Roudnou.

Na zasedání výboru byli proto pozváni zástupce zpracovatele projektu ing. Malán a paní Salátová z Odboru investic MMP. Oba hosté p?edstavili zatím poslední variantu průtahu. Jak všichni víme, v Lu?ní ulici se původní trasa průtahu d?lí na dv? komunikace. První vede p?es nivy podél východního okraje Roudné a druhá prochází t?sn? za B?lohorskou ulicí, kde ústí do ulice Lipové.

Nový nápad pana Uhlíka a spol. spo?ívá v tom, že

a) v oblasti Lužánek a Pittnerovy ulice je komunikace asi o dvacet metrů odchýlena na východ
b) nemá být budována nová komunikace podél B?lohorské ulice s vyúst?ním do Lipové, nýbrž odbo?ka povede Lu?ní ulicí p?ímo do sou?asné B?lohorské
c) garážové domy podél severního okraje Fakultní nemocnice zaujímají v?tší prostor (kvůli postoji hygieniků, ne kvůli pacientům) a jejich cena se tak vyšplhá z původn? v lednu nám?stkem oznámených 70 milionů na rovných 300 milionů

Pan starosta hned zpo?átku up?ímn? p?iznal, že ke zm?n? trasy je vede zatvrzelost hygieniků, kterým se nelíbí už sou?asný provoz v ulici Na Roudné. Na náš dotaz, kolik aut vyjede z k?ižovatky v Lu?ní ulici na Roudnou, aby pokra?ovalo B?lohorskou a Malickou nap?íklad ke Kauflandu pan starosta odpov?d?l, že tato silnice má být pouze pro dopravní obsluhu Roudné a prý se po?ítá i s n?jakým dopravním omezením.

P?i diskusi nad novým návrhem jsme se ješt? dozv?d?li, že se též chystá rekonstrukce Lu?ní, Malické, Lipové a další ?ásti ulice Na Roudné.

Protože se náš názor nem?ní a stále se domníváme, že magistrála typu „Americké“ nemá na Roudné co d?lat, v následujícím hlasování jsme (Denk, Nová) byli proti tomu, aby Výbor pro Roudnou tuto „úpravu“ p?ijal a doporu?il ji rad? a zastupitelstvu ?MO Plze? 1.

Vedly nás k tomu tyto důvody:

a) dům v Lu?ní 40 bude zdemolován
b) máme pádné důvody nev??it slibům s dopravním omezením.
Nap?íklad 10.11. 2005 se primátor Kalous dušoval, že celý průtah se bude stav?t „jen a jen pro trolejbus, ostatní doprava bude vylou?ena“, kde je on a jeho sliby...
P?es zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t na Roudné zde tato vozidla jezdí v poklidu dál.
Je tedy více než pravd?podobné, že auta v B?lohorské sice nepojedou po nové komunikaci podél její pravé strany, ale budou jezdit podél její  levé strany po stávající silnici, aby stejn? jako v původním návrhu vyjela v Malické (sm?r Kaufland)
c) odsunutí o dvacet metrů  ne?eší situaci na zadní Roudné
d) situace zůstává stále stejná pro drtivou ?ást obyvatel Roudné a to zejména v Lu?ní ulici a v  Ráji.


Všichni ostatní ?lenové výboru (Podlipný, Topinka, Šobr, Marši?ová, Winkelhöfer, Szikszay, Holub)  hlasovali pro nový nápad pana nám?stka.

Důležité je zdůraznit, že nová silnice p?es nivy není v žádném p?ípad? n?jakým kompromisním ?ešením, už vůbec ne vít?zstvím pro Roudnou, jak to n?kte?í ?lenové výboru - nap?. pan p?edseda Podlipný -  prezentují. Tato trasa nebyla vůbec konzultována s ob?anskými sdruženími na Roudné, kte?í původn? navrhli POUZE koridor v této oblasti. Nikdo z nás (ani z Výboru pro Roudnou)  nebyl pozván na Výrobní výbory, kde se trasa komunikace podrobn? probírala a plánovala.
Výbor pro Roudnou byl pouze panem nám?stkem "použit" k tomu, aby mu jeho nový plán posv?til už upe?ený. Bez toho, aby mu stál za to s ním celou v?c p?edb?žn? projednat.
S nov? navrženou trasou, která  pro Roudnou nic  ne?eší a nem?ní,  samoz?ejm? nemůžeme souhlasit.

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1017 (1017 hl.)
Z KDU-?SL
911 (911 hl.)
Z KS?M
1044 (1044 hl.)
Z ODS
934 (934 hl.)
Z Plze?ské aliance
916 (916 hl.)
Z jiné strany
978 (978 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6571

  Obrázek z galerie
Povodn? 2002 - 62

zobrazení: 1183
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.