Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
<x01>Komentá?e</x01>

* Obnova Lochotínského parku

Vydáno dne 08. 06. 2007 (1899 přečtení)

Dne 21.5.2007 jsem se zú?astnil p?edstavení projektu obnovy Lochotínského parku a jeho projednání s ob?anskými iniciativami a ekologickými sdruženími.

Projekt zadal správce Lochotínského parku – správa ve?ejného statku m?sta Plzn? a byl zpracován a p?edstaven architektonickým studiem Hysek a paní Cílkovou ze SVSMP. Zpracovatelé jsou otev?eni názorům a p?ipomínkám, které je možno zapracovat do další dokumentace. Je to zatím první úvodní studie zpracovaná ve stupni „Dokumentace k územnímu rozhodnutí“, tzn. realizace v nedohlednu.

Takže vy všichni, kterým záleží na tom jak bude vypadat Lochotínský park, seznamte se se studií. Na vaše p?ípadné p?ipomínky je te? nejvhodn?jší doba.

P6071736.jpgMinulost

     O vznik Lochotínského parku se zasloužil purkmistr Martin Kopecký, od roku 1834 byly v provozu lázn?. Byly vystaveny budovy láze?ských koupelí a hotelový dům s restaurací. Bylo upraveno koryto potoka, vytvo?ena jeskyn? s poustevníkem, pískovcový sloup, hudební pavilon, vyhlídkový šne?í vrch a další vyhlídky na Plze?. Z Plzn? jezdil na Lochotín a zp?t každé půl hodiny dostavník a od roku 1899 tramvajová linka Bory-Lochotín. Pozd?ji byl p?istaven Císa?ský sál, skleníky, altány, terasa atd. V roce 1979 byly z důvodu rozší?ení Karlovarské t?ídy zbourány spole?enské a obytné budovy Lochotína, skleník, byla zasypána vodote? a zrušen vodopád a fontána. Zůstal pouze objekt bývalých lázní.


Budoucnost(?)P6071737.jpg

     Tento sou?asný projekt si dal za cíl všechny původní atrakce – pokud je to možné – obnovit. Do parku by se m?la vrátit voda, která dnes kon?í v roudenském kanaliza?ním sb?ra?i. M?la by se ?ízen? vypoušt?t do obnoveného kamenného koryta a dále do dvou nov? navržených rybní?ků. Upraveny by m?ly být i cesty. Od Lochotínského pavilonku by m?la zmizet nepůvodní betonová terasa, obnoveny záhony růží a busta Kopeckého pohlížet zpátky na m?sto. Dle starých fotografií by m?la být upravena poustevníkova jeskyn? a její okolí, obnoven výše zmi?ovaný šne?í kopec – 12m vyhlídka do okolí. P?ibude ješt? d?tské h?išt?. Ze stávajících 1048 stromů nejkvalitn?jších 748 ponechat a  zbývajících 300 postupn? nahrazovat kvalitn?jšími. Zde se jedná pouze o nastín?ní budoucí cesty.
Zkrátka tento projekt se mi zdá sympatický, zejména pro snahu citliv? obnovit to, co již naši chyt?í p?edkové vytvo?ili. Také jsem autorům tento projekt ve?ejn? pochválil.
    P6071739.jpg Je zde ovšem velké ALE. V územním plánu m?sta Plzn? je namalován tzv.průtah sever-jih (silnice, která ve své severní ?ásti vede od Kalikovského mlýna p?es lochotínská luka rovnob?žn? s Kilometrovkou a ústí na Karlovarské t?íd?). Znamenalo by to, že významný krajinný prvek a památková zóna Lochotínský park by byl touto komunikací (na estakád?!) amputován.P6071740.jpg
     Jak jsem již výše zmi?oval, Císa?ský sál a skleníky musely ustoupit komunikaci a tento zásah do Lochotínského parku se již sebelepším projektem nenapraví. A v podstat? stále titíž plzenští plánova?i komunikací (zde se od komunistických ?asů personáln? ani myšlenkov? moc nezm?nilo) plánují další nenapravitelné škody. Jejich nejvyšší hodnotou, které veškeré své konání pod?izují, jsou auta a jejich snadný průjezd p?es st?ed m?sta. Teprve na dalších místech jsou lidé a jejich spokojený život, jak vidíme ne jen na tomto p?íkladu, ale t?eba také na „Obchvatu Roudné“.

A tak nezbývá než doufat, že zvít?zí zdravý rozum. Zatím ješt? není pozd?.

[Akt. známka: 1,75 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Pavel Denk | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1017 (1017 hl.)
Z KDU-?SL
911 (911 hl.)
Z KS?M
1044 (1044 hl.)
Z ODS
934 (934 hl.)
Z Plze?ské aliance
916 (916 hl.)
Z jiné strany
978 (978 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6571

  Obrázek z galerie
Ulice u Sv. Rocha ze Saského mostu
25.8. 1978 a 19.3. 2006
Na starším snímku vpravo zbo?ený dům ?.p. 51, který se objevuje na mapách ze 17. století.
zobrazení: 1344
známka: 1.00
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.