Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
<x01>Komentá?e</x01>

* I Lochotín by musel p?inést ob?ti

Vydáno dne 02. 04. 2007 (986 přečtení)

Vážení zastupitelé,
     obracíme se na Vás ve jménu obyvatel ?tvrti tzv. Berlína. Kolem našich domovů je plánována nová komunikace, která má údajn? spojit Západní a Východní obchvat Plzn? a navazuje na tzv. „Průtah Roudnou.“      Chceme Vám sd?lit naše odhodlání postavit se proti výstavb? této, nejen dle našeho názoru, zbyte?né komunikace. Berlín je v dnešní dob? klidné a hezké místo, jehož historie za?íná za druhé sv?tové války. Dovolte, abychom Vás upozornili na to, že jiné takové podobné místo se v Plzni nenachází.

     Kniha o Bolevci a okolí, se mimo jiné, zmi?uje o naší lokalit? t?mito slovy:

…..Soubor patrových domů se zahrádkami, který byl původn? ur?en pro n?mecké d?lníky. Berlín- tomuto lidovému názvu p?ispívá také „n?mecká“ podoba tém?? shodných objektů s vysokými sedlovými st?echami.......  Zdejší kolonie je nejmladší a je dochována bez zásadních zm?n. Za uvedení stojí, že v jiných evropských zemích jsou podobné kolonie p?edm?tem památkové ochrany a to nejen jako samotné domy, ale též jako urbanistická struktura. V roce 1944 bylo západn? od kolonie zachyceno sídlišt? pozdní doby bronzové........“

     Pan starosta  ?MO1 nám p?i osobní schůzce sd?lil, že silnice, která podstatnou ?ást z nás p?ipraví o domovy, má sloužit hlavn? jako p?ístupová komunikace pro obyvatele nových domů v Kotíkovské ulici. Tato informace nám p?ipadá absurdní! Kolonie, která by m?la být  spíše „p?edm?tem památkové ochrany“má být ob?tována  pro pohodlí nových obyvatel Kotíkovské ulice??  Chceme upozornit na to, že k p?ístupu na Kotíkovskou ul. lze využít stávající silnici ul.Boženy N?mcové kterou bez problémů používáme my a využívá jí jako p?ístupovou komunikaci i nemocnice Privamed.

     Nehled? na to, že celá  výstavba průtahu p?es Roudnou, Fakultní nemocnici, alej Svobody a „ Berlína“ je velmi kontroverzní. Dne 6. 3. 2007 jsme se s ob?any Roudné zú?astnili schůzky u pana primátora Rödla. Zjistili jsme, že pan primátor má na celou v?c podobný názor jako my a to takový, že po realizaci m?stského okruhu ve východní ?ásti a pozd?ji i západní, ztrácí tato magistrála na významu.

     Víme, že 7. 3. 2007 došlo k jednání zástupců Magistrátu m?sta Plzn? a ?eských drah. Výsledkem schůzky byla shoda p?i budování I/20. Stavb? I/20 tedy nestojí v cest? žádné podstatné p?ekážky. V deníku MF dnes  vyšel 26. 3. 2007 ?lánek, kde se mimo jiné píše že:„ na první ?ást západního okruhu se m?stu poda?ilo vykoupit pozemky. Vedení Plze?ského kraje tvrdí, že na projekt jsou zajišt?né peníze.“

Výstavb? t?chto dvou okruhů tedy v sou?asné dob? nic nebrání.

    Stavb? zmi?ovaného průtahu brání mnohem více komplikací:

1/  zni?ení lokality Berlín a historické ?tvrti Roudná

2/ odpor nájemníků ?tvrti Berlín a  aleje Svobody

3/ odpor obyvatel Roudné a jejich pozemky, které nevydají

4/  zhoršení životního prost?edí pro zna?nou ?ást st?edu m?sta, Roudné, aleje Svobody a Berlína                                                         
                              
5/ drastické zhoršení podmínek pacientů a léka?ů Fakultní nemocnice v Plzni – p?ed okny magistrála a hluk ze šestipatrových garáží

6/  výdaj m?sta 600 milionů na komunikaci  + další desítky milionů na náhradní byty ob?anů  Berlína.

P?edpokládáme, že jako ?elní p?edstavitelé našeho m?sta se budete tímto problémem seriozn? zabývat a v??íme ve Vaše správné rozhodování v této v?ci.

                                                                                                          

na v?domí: starosta UMO 1 Ji?í Winkelhöfer                                 Za Ob?anské sdružení 
                   Plze?ský deník                                                           Lokalita Berlín
                                                                                                   


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vlasta Zunová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1019 (1019 hl.)
Z KDU-?SL
913 (913 hl.)
Z KS?M
1045 (1045 hl.)
Z ODS
937 (937 hl.)
Z Plze?ské aliance
920 (920 hl.)
Z jiné strany
981 (981 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6586

  Obrázek z galerie
Povodn? 2002 - 23

zobrazení: 1312
známka: 1.00
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.