Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<x01>Komentá?e</x01>

* Výbor pro Roudnou, jednání III.

Vydáno dne 26. 03. 2007 (572 přečtení)

22.2. 2007

J. Winkelhöfera zastupoval místostarosta J. Husák, který si p?išel vyslechnou p?ípadné podn?ty sm??ované na starostu. V. Nová se ptá na situaci kolem p?ípadného p?evodu pozemků SS K?imice (pozemky v parku na Roudné) na ?MO  1. Situace je stále v jednání, J. Husák slibuje, že na p?íštím výboru dojde ke konkrétn?jším informacím.

J. Holub p?ednesl stížnost ob?ana Roudné na ubytovnu v K?ížkov? ulici, kde opakovan? dochází k výtržnostem a nepo?ádku. K. Szikszay jako ?len bezpe?nostního výboru si bere záležitost na starost.
Dále p?edseda informuje, že Ji?í Balihar z odboru stavebn? správního MMP se nemůže dnešní schůze zú?astnit z důvodu své p?ítomnosti na výjezdním zasedání ZMP.

J. Holub povídá o jednání na ?editelství Povodí Vltavy ze 16.1. 07, kde byl spole?n? s J.Winkelhöferem a J. Podlipným. Jednalo se o úprav? koryta a ?ešení situace prahu na ?ece Mži, který je zhoršujícím faktorem p?i vzestupu hladiny. 19. 1. pokra?ovalo jednání u nám?stka J. Uhlíka. Dojde k narovnání koryta ?eky, slepé rameno ?eky se nebude zavážet, což J. Holub vidí jako problém. Je velká šance získat na akci dotaci od EU.

V této souvislosti P. Denk p?edkládá studii „Posouzení vlivu komunikace na odtok velkých vod“, vypracovanou servisní firmou magistrátu - DHI Hydroinform. Tato studie dokládá, že průtah Roudnou zvýší hladinu vod p?i povodních. Pavel Denk poukazuje na to, že tady jdou proti sob? dv? snahy. Na jedné stran? snaha narovnat koryto a pomoci Roudné, na druhé stran? stavba průtahu krom? jiných zásadních negativ bude Roudné škodit i v p?ípad? povodní.

V. Nová ukazuje studii TN/1, která byla p?edložena na stůl zastupitelům p?i jednání 25.1. 2007. V názvu se objevuje slovo „zklidn?ní Roudné", což je v p?íkrém rozporu s obsahem zprávy. Nap?íklad jako rizika pro Roudnou je uvád?no zhoršení životního prost?edí, hluk a vibrace z navýšené dopravy. Navrhuje, aby se výbor touto inf. zprávou zabýval a doporu?il ZMO Plze? 1 zaujmout ke zpráv? zamítavé stanovisko.

  J. Podlipný navrhuje  hlasování, zda projednání této zprávy bude za?azeno jako bod na p?íštím jednání výboru. Krom? V. Nové a P. Denka tuto zprávu jiný ?len výboru nezná, je tedy t?eba, aby ji ostatní ?lenové výboru do p?íšt? nastudovali. V. Šobr p?ipomíná p?edchozí hlasování výboru, že se nebude zabývat průtahem Roudné.
Dochází k hlasování, šest ?lenů je pro, M. Topinka se zdržuje hlasování. Návrh je tedy p?ijat.
  
  V. Nová informuje o vyhlášce odboru stavebn? správního MMP, ohledn? celoplošné zavážky bývalého zahradnictví v ulici na Roudné. Upozor?uje, že dojde k nadm?rnému zatížení nákladní dopravou a to n?kolik tisíci nákladními vozidly. P?itom na Roudné je zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t. 
 
(Tato zpráva je SUBJEKTIVN? pohled na jednání Výboru pro Roudnou. Vybírám to, co je z 
M?HO pohledu důležité. VN)[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1024 (1024 hl.)
Z KDU-?SL
917 (917 hl.)
Z KS?M
1048 (1048 hl.)
Z ODS
941 (941 hl.)
Z Plze?ské aliance
922 (922 hl.)
Z jiné strany
984 (984 hl.)
Žádní
774 (774 hl.)

Celkem hlasovalo: 6610

  Obrázek z galerie
Povodn? 2002 - 18

zobrazení: 1555
známka: 1.00
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.