Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<x01>Komentá?e</x01>

* Reakce na informativní zprávu nám?stka Uhlíka (ur?eno zastupitelům)

Vydáno dne 18. 03. 2007 (631 přečtení)

Vážené dámy a pánové, dovolte mi reagovat na Vám p?edloženou informativní zprávu od pana nám?stka Uhlíka ze dne 25.1.2007 o Obchvatu Roudné.

Nevím, jak je vůbec možné tak provokativn? nazvat zprávu „Zklidn?ní Roudné “ , když plánujete nahnat o tísice více aut do této oblasti, a tím nejnižší místo v Plzni zatížit již tak vysokou intenzitou hluku, smogu a vibrací.!!! Nejsem stava?, ale slovo „obchvat“ pro mne neznamená postavit silni?ní systém mezi zástavbou, kde žije ?ada lidí. Proto bych použil slovo „průtah“. Již v sou?asné dob? je Roudná tak frekventované místo , že hluk a vibrace nespl?ují dle hygienika normy. Jak je možné uvažovat tedy o stavb? n??eho, co by p?ivedlo na Roudnou daleko v?tší množství aut ? V bod? 2 uvádíte , že „ zůstává otázkou, zda po dopln?ní dalšího silni?ního systemu dojde ke snížení dopravní zát?že, a tím i ke snížení hluku a vibrací“…..Nadále se však pokra?uje v plánech výstavby ! ….

Plánovaný silni?ní průtah se má „protahovat“ v bezprost?ední blízkosti fakultní nemocnice, nejv?tšího zdravotnického za?ízení v západních ?echách, kde pacienti i personál dosud profitují z celkem klidného prost?edí s hezkou p?írodou v okolí. Průtah má být veden v blízkosti d?tského odd?lení s nedávno vybudovaným d?tským h?išt?m, není tedy p?ekvapením, že ani tento úsek stavby neschválila hygiena. Frekventovaná silnice by zajisté komplikovala i dosud bezproblémový p?íjezd sanitek .

I p?i nesmyslnosti realizovat průtah bych rád podotknul , že p?i pohledu na mapku s ?ervenou i žlutou variantou průtahu jsem si vzpomn?l na své osobní setkání s panem nám?stkem Uhlíkem ( asi p?ed rokem ), který mi osobn? sd?lil, že úsek ?ervené varianty spojující Lipovou ulici a rondel u Kauflandu se v žádném p?ípad? stav?t nebude -( nap?. z důvodu , že p?ivede spoustu aut na již dnes tak frekventovaný okruh, že by se trvale tvo?ila zácpa aut p?ed vjezdem na rondel ). Jak vidím, stále je však v uzemním plánu tento úsek zakreslen….

Minulý týden jsem se rád zú?astnil na magistrátu setkání zástupců Roudné a Lochotína s panem primátorem Rodlem. Snažili jsme se mu vysv?tlit zbyte?nost nového silni?ního systemu na Roudné, neboť existují jiné, plánované „skute?né obchvaty“ jako nap?. východní ?i západní okruh , které by pomohly ve spojení okrajových lokalit m?sta s centrem,
a p?itom nezni?ily zdraví lidí na Roudné ani v p?ilehlém okolí. Ze záv?re?ných slov pana primátora jsem vyrozum?l jeho pochopení a doufám tedy, že dojde ke zm?n? názoru i jeho nejbližších spolupracovníků.


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Roman Fiedler | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1024 (1024 hl.)
Z KDU-?SL
917 (917 hl.)
Z KS?M
1048 (1048 hl.)
Z ODS
941 (941 hl.)
Z Plze?ské aliance
922 (922 hl.)
Z jiné strany
984 (984 hl.)
Žádní
774 (774 hl.)

Celkem hlasovalo: 6610

  Obrázek z galerie
Lautensakův dům
v Truhlá?ské ulici ?. 10, 1970. Zůstal zachován dodnes.
zobrazení: 1023
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.