Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<x01>Komentá?e</x01>

* Informativní zpráva o zklidn?ní Roudné?!

Vydáno dne 22. 02. 2007 (653 přečtení)

Na lednovém Zastupitelstvu m?sta Plzn? byla p?edložena informativní zpráva o p?íprav? silni?ního systému m?sta Plzn? ?? zklidn?ní Roudné. Autorem je pan technický nám?stek Uhlík. Celý text této zprávy je k dispozici na t?chto stránkách, můžete se s ním tedy seznámit sami.

Dále uvádím doslovné citace z výše uvedené zprávy, které nelze nechat bez povšimnutí a pod nimi svůj komentá?.

Název: „Informace o p?íprav? silni?ního systému m?sta Plzn? – zklidn?ní Roudné“
Nazvat tuto akci, která zbyte?n? p?ivede na Roudnou denn? více jak dvacet tisíc tranzitujících aut a která má ve všech svých ?ástech výrazn? p?ekra?ovat povolené limity pro hluk a vibrace „zklidn?ním Roudné“ znamená, že bu?to autor vůbec neví o ?em mluví nebo se spíše jedná o zbyte?nou provokaci, která má nás Roude?áky ješt? více naštvat.


„P?i správném rozd?lení dopravních zát?ží lze p?edpokládat p?ekonání problémů s p?ekra?ování hladin hluku, se kterými se potýkají tyto stavby jako samostatné.“
Tak tohle je asi nejdůležit?jší sd?lení. Je to p?iznání a potvrzení toho, co jsme vždy ?íkali, že domalování další silnice do územního plánu, má za cíl jen protla?it realizaci akce stůj co stůj, „správn? rozd?lit“ dopravní zát?že a ošálit hygienu.


„Komunikace je vedena nivou ?eky Mže v úrovni terénu a p?edpokládá se, že bude zaplavována. Komunikace nemá vliv na průb?h a odtok povod?ových vod v dané oblasti.“
Lež jako v?ž. Oni, ale i my známe výsledek studie, kterou si nechali zpracovat, že tato komunikace podstatn? zhorší průb?h a odtok povod?ových vod v dané oblasti.

„Základním p?ínosem realizace této komunikace je odvedení dopravy ve sm?ru Severní p?edm?stí – centrální oblast, která je vzhledem k Roudné tranzitující, mimo zastav?né ?ásti P?ední i Zadní roudné.“
Další nehoráznost. Lu?ní ulice není zastav?ná ?ást Roudné? B?lohorská, Lipová, Na Roudné, V Lužánkách, Pitnerova, Dvorní, V Ráji atd. – to není Roudná? Tato akce mimo zastav?nou ?ást Roudné neodvede ani jediné auto!


A takto bych mohl pokra?ovat dál a dál. Otázkou je, jak je možné, že takto nekvalitní materiál projde zastupitelstvem bez povšimnutí? Jist? k tomu p?ispívá (i sou?asným vedením m?sta hojn? používaná praxe), že takovéto materiály se p?edkládají na zastupitelstvo tzv.“na stůl“. Takový materiál se neobjeví mezi ostatními podklady k jednání dop?edu. Není jako ostatní nap?íklad na internetových stránkách a je tedy v?tší šance, že se odhlasuje n?co bez v?tší pozornosti a zbyte?ného šťourání. Hlasovací stroj pracuje plynule, nikde nic nesk?ípá, sta?í jen n?které zastupitele v?as vzbudit. Opozice (až na pár ?estných výjimek) nefunguje. Sta?ilo jen vymyslet n?kolik dob?e honorovaných trafik a je „klid na práci“.
A bude hů?. Takovéto informativní zprávy o stavu p?ípravy této akce mají být p?edkládány na stůl na každé jednání Zastupitelstva m?sta Plzn?.


[Akt. známka: 2,40 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Pavel Denk | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1024 (1024 hl.)
Z KDU-?SL
917 (917 hl.)
Z KS?M
1048 (1048 hl.)
Z ODS
941 (941 hl.)
Z Plze?ské aliance
922 (922 hl.)
Z jiné strany
984 (984 hl.)
Žádní
774 (774 hl.)

Celkem hlasovalo: 6610

  Obrázek z galerie
Pohled ze Saského mostu na Rychtá?ku,
vlevo dům, který jako jediný zůstal do dnešní doby: ??Lautensakův dům??. Lautensak byl t?ža?, který v 19. století t?žil kamenné uhlí také na Roudné, u kostela Všech svatých. Domy na obrázku krom? zmín?ného padly za ob?ť p?ípojce na dálnici, 30. léta.
zobrazení: 1062
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.