Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Dokumenty k tématu

* Jak vidí Roudnou známý plze?ský architekt

Vydáno dne 10. 04. 2006 (1086 přečtení)

Ing. arch. Petr Domanický, dnes ?len uznávané plze?ské skupiny architektů Zapálení a zastupitel m?sta Plzn?, v polovin? 90. let v místním tisku hodnotil Roudnou.

V této dob? p?ipravoval projekt na obnovu Roudné a Rychtá?ky jako navazujících sou?ástí historického st?edu m?sta. 22. ?ervna 1995 byla dokonce uspo?ádána beseda s názvem "Nad?je pro Rychtá?ku a Roudnou". Uvažovalo se o p?ší zón? kolem Galerie Stará Plze?, o parku pod Saským mostem, dopln?ní zelen?, lávce z Rychtá?ky na druhou stranu Mže, o p?echodu pro chodce se semafory, který by navazoval na Lochotínskou lávku.
Studii P. Domanického p?edal akademický malí? Vladimír Havlic vedoucímu odboru stavebn? správního MMP J. Baliharovi jako návrh na zm?nu územního plánu. Bez odezvy, m?sto a obvod se dále zabývají pouze prosazením  nesmyslné magistrály nap?í? Roudnou…  
Roudna1887.jpg Citace z novin:
„Roudná má ?adu cenných výjime?ností.  P?írodní rámec, původní půdorys a klid. Lokalita by mohla navazovat na historické jádro.“

"Na Roudné už není t?eba bourat. Naopak by bylo žádoucí dotvo?it ulice v místech, kde došlo k neuváženým demolicím a narušení celkového charakteru ?tvrti, a znovu hledat vztah a vazby mezi domy z jednotlivých vývojových etap.V tomto smyslu se Roudnou asi nikdo vážn? nezabýval. Pozornost se v?novala pouze dopravnímu ?ešení, které ale považuji za nešťastné.

 (...) Tvrdím, že z urbanistického hlediska toto ?ešení bude spíše újmou než p?ínosem. Tranzitní doprava tam nepat?í. Komunikace by Roudnou pouze od?ízla od centra m?sta. P?itom toto historické p?edm?stí je p?edur?eno stát se pro lidi p?itažlivou sou?ástí plze?ského centra. Sou?asnou Plze? vnímám jako pouhé torzo m?sta, p?etížené dopravou.“
"Dnes je na Roudné jakýsi malom?stský způsob života, o tom sv?d?í sou?asné obživnutí domů již odepsaných. (...) Roudnou odtrhla od centra komunikace dálni?ního typu. Ani Lochotínská lávka nemá návaznost, jedin? Saský most. P?itom z centra je sem stejn? daleko jako na Americkou t?ídu, asi p?t minut. I krásné p?írodní prost?edí kolem ?eky je také od m?sta silnicí od?íznuté.(...) Myslím, že doprava by nem?la být ?ešena na úkor kvality bydlení."

 „Dostáváme se na Roudnou, ale nejd?íve podejdeme pod dráty vysokého nap?tí. To je také rarita uvnit? m?sta, zatím ale z?ejm? nikomu nevadí. (...) Tenhle kout staré Roudné pat?í k nejkrásn?jší ?ásti Plzn?. (...) S obnovou zelen? a zp?ístupn?ním z náb?eží se zde vytvo?í velice atraktivní a p?íjemné prost?edí, které v Plzni jinde jen t?žko najdeme.“


„S komunikací, tzv. obchvatem Roudné, ve své studii nepo?ítám. Podle mého názoru dopravní p?ínos by nevyvážil újmy nejen ekologické, ale na prost?edí vůbec. Toto území je natolik kvalitní, že by v rámci ?tvrti n?m?la být průjezdná doprava ?ešena."

Zdroj: archiv plze?ského tisku pana Marcela Votlu?ky


 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: místní tisk

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1019 (1019 hl.)
Z KDU-?SL
913 (913 hl.)
Z KS?M
1046 (1046 hl.)
Z ODS
937 (937 hl.)
Z Plze?ské aliance
920 (920 hl.)
Z jiné strany
981 (981 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6587

  Obrázek z galerie
Prom?na Karlovarské t?ídy - 2
konec 70-tých let, z archivu manželů Kellerových
zobrazení: 1031
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.