Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Dokumenty k tématu

* O?ekávaný vývoj intenzity dopravy na silni?ním úseku

Vydáno dne 18. 02. 2006 (1185 přečtení)

Výše zmín?ná studie sleduje rozvoj silni?ní dopravy na celém území m?sta Plzn?, na všech významných sb?rných a obslužných komunikacích.

ZDROJ:
Studie „návrh postupu rozvoje silni?ní sít? na území m?sta Plzn? v návaznosti na zprovozn?ní dálnice D5“
Zadavatel – ?editelství silnic a dálnic ?R, správa Plze?
Zpracovatelé – SUDOP Praha a.s., DHV ?R, spol.s r.o.
Termín zpracování aktualizace – 15.4.2005

KONTEXT V?PO?TU V?VOJE INTENZITY DOPRAVY:
Výše zmín?ná studie sleduje rozvoj silni?ní dopravy na celém území m?sta Plzn?, na všech významných sb?rných a obslužných komunikacích. ?asový horizont sleduje období let 2006 – 2030. Rok 2006 odpovídá sou?asnému stavu, rok 2030 p?edstavuje období, kdy bude v Plzni vybudována kompletní silni?ní síť podle územního plánu. Mezi rokem 2006 až 2030 je vývoj dopravního zatížení sledován ve variantách, které reprezentují různou ?asovou posloupnost dokon?ení jednotlivých plánovaných dopravních staveb (nap?. zda bude d?íve postaven M?stský okruh nebo tzv. Severojižní průtah m?stem apod.).

POZN?MKY K N?SLEDUJ?C?M GRAFŮM:
Grafy vycházejí z kartogramů a tabulek v p?íloze studie (viz p?íloha tohoto výtahu). Pro lepší srovnání jsou zachyceny vývoje intenzit podle všech ?ty? základních scéná?ů výstavby silni?ní sít?.
 image002.gif
Pozn. ke grafu 1: Studie uvažuje otev?ení tohoto profilu v období 2010-15, sou?asnou intenzitu obsluhy Fakultní nemocnice nezahrnuje (z tohoto důvodu je po?áte?ní hodnota nulová)
image004.gif

Pozn. ke grafu 2: Studie uvažuje otev?ení novostavby obchvatu v období 2010-15 (z tohoto důvodu je po?áte?ní hodnota intenzity nulová)
P?edvedené grafy v?rn? reprezentují rozptyl maximálních a minimálních hodnot intenzity dopravy na vybraných profilech, které výpo?ty studie v období 2006 – 2030 p?edpovídají.

Souhrnn? lze ?íci, že v obou profilech se v letech 2015-30 dopravní intenzita ustálí na po?tu vozidel v rozmezí 10 až 15 tisíc vozidel za 24 hodin obousm?rn?. Pokud se však nepoda?í zárove? zprovoznit i nové silnice ve sm?ru sever – jih (M?stský okruh nebo Severojižní průtah), intenzita se po tu dobu může navýšit až na 25 tisíc vozidel za 24 hodin (viz graf 2 – rok 2015, zejména scéná? 1).

Pro podrobn?jší data odkazuji na studii „Návrh postupu rozvoje silni?ní sít? na území m?sta Plzn? v návaznosti na zprovozn?ní dálnice D5“, z níž byla ?erpána data. Kopie studie jsou k dispozici na ?editelství silnic a dálnic, správa Plze? a na dot?ených orgánech m?sta Plzn? (?KR MP, SVS MP).

Zpracoval
Ing. Ji?í Kohout
Spole?nost pro ve?ejnou dopravu
mail.: kohout@spvd.cz
tel.:  604 404 695

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ji?í Kohout | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
1019 (1019 hl.)
Z KDU-?SL
913 (913 hl.)
Z KS?M
1046 (1046 hl.)
Z ODS
937 (937 hl.)
Z Plze?ské aliance
920 (920 hl.)
Z jiné strany
981 (981 hl.)
Žádní
771 (771 hl.)

Celkem hlasovalo: 6587

  Obrázek z galerie
Pohled z domu v tehdejší Karlovarské ulici na Saský most a okolí.
Po most? jede tramvaj i ko?ár tažený ko?mi. Vpravo dole ješt? původní domek v místech dnešního domu ??U slunce??. Kolem p?elomu století.
zobrazení: 1052
známka: 0
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.