Roudná
| Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Plzeň - Roudná |
  Hlavní menu
Aktuality
Seznam rubrik
P?ehled obrázků
Odkazy
Ankety
Stáhn?te si
TOP 15

Personalizace
Rozší?ené vyhledávání
  Seznam rubrik
mínus Komentá?e
mínus Kdo jsme
mínus Naše argumenty
mínus Naše akce
plus Dokumenty
mínus Mapy
plus Zajímavosti
  Vyhledávání

Hledej
na Roudné


Vodní rájUbytováníGotický penzionVyhlídkaStrmilovský šachový klubRybolovLuxusní chataRekreace v soukromíPenzionRekrea?ní chataKunžak v ?eské Kanad?vodlitniCyklistika
  Kalendá?
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 74 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-74|

<x01>Komentá?e</x01>

* Zastavme spole?n? bourání na Roudné a nucené vyst?hování starousedlíků!

Vydáno dne 26. 11. 2013 (1230 přečtení)

Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.

Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40.

Prosím, p?ij?te všichni!!!


Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

* Modernizace varovacího systému a povodn? 2002

Vydáno dne 10. 10. 2013 (914 přečtení)

Pan Ji?í Karas je studentem Provozn? ekonomické fakulty ?ZU v Praze a zpracovává diplomovou práci, týkající se ochrany obyvatelstva v souvislosti s povodn?mi.

Celý tisková zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

<x01>Komentá?e</x01>

* Plánování ve?ejného prostranství

Vydáno dne 23. 09. 2013 (1136 přečtení)

Roudná: Na Po?í?í: Jak bude vypadat?  Chybí Vám zde prostor pro venkovní akce? Zajímáte se o architekturu a ve?ejný prostor?

Celý článek... |Autor: Vladimír Nový | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

* Návrh na referendum proti stavb? ob?ího obchodního centra

Vydáno dne 06. 10. 2011 (429 přečtení)

Koalice ob?anských sdružení z Roudné se rozhodla podporovat snahu o vypsání referenda proti stavb? ob?ího obchodního centra Aréna-Corso. Stejn? jako v p?ípad? stavby průtahu Roudnou se jedná o pochybnou stavbu, která nemá v centru m?sta rozhodn? své místo. Podrobnosti k celé problematice najdete na t?chto stránkách: http://referendum.plzenane.cz/

Tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

<x01>Komentá?e</x01>

* EIA

Vydáno dne 01. 11. 2010 (352 přečtení)

Dne 15.10. 2010 Krajský ú?ad PK oznámil zám?r ??Silni?ní systém m?sta Plzn? v oblasti Roudné??. Jedná se o obnovený proces ekologického posouzení stavby. Každý kdo má zájem o naši ?tvrť může do 14.11. poslat své p?ipomínky ke stavb? průtahu p?es Roudnou na Krajský ú?ad PK. Po tomto datu už na n? nebude brán z?etel. Také je možné kontaktovat nás na mailových adresách uvedených níže pro bližší vysv?tlení.

Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Pod?kování voli?ům

Vydáno dne 01. 11. 2010 (342 přečtení)

D?kujeme všem voli?ům Plze?ské aliance a dalším p?íznivcům Roudné. Do zastupitelstva prvního plze?ského obvodu se díky vašim hlasům dostal Pavel Denk. Plze?ská aliance získala ve dvou roudenských obvodech 24,05 % a 20,86 % hlasů.

Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Podpo?me ty, kte?í se nechovají jako žravé kobylky, ale jako rozumní lidé ?? Plze?skou alianci

Vydáno dne 06. 10. 2010 (888 přečtení)

Severní p?edm?stí pot?ebuje nové dopravní napojení, to je bez debat. Ale v?tšina rozumných lidí by jist? nesouhlasila s mnohatisícovou komunikací vedoucí skrz areál nemocnice, kolem pavilonu onkologie a d?tské kliniky. O tom, že průtah Roudnou v severní ?ásti povede práv? tudy, politici cudn? ml?í. Jediní, kdo mají odvahu s tímto zám?rem nesouhlasit, jsou lidé z Plze?ské aliance. Rozhodli jsme se (Pavel Denk a Vladimíra Nová)  nám blízké názory aktivn? podporovat.

Celý článek... |Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Zvon pro kostel Všech svatých

Vydáno dne 01. 10. 2010 (1491 přečtení)

Pan Josef Kabát, kmotr nového zvonu Svatý Vojt?ch a hlava Sdružení dobrovolných aktivistů p?i kostele Všech Svatých v Plzni na Roudné, zajímav? vypráv?l pro naše stránky o celé historii starého i nového zvonu.

Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Ukli?me si na Roudné II.

Vydáno dne 31. 03. 2010 (906 přečtení)

Koalice ob?anských sdružení z Roudné ve spolupráci s ?MO Plze? 1 po?ádá druhou dobrovolnou brigádu pro všechny p?átele a p?íznivce naší ?tvrti.

Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Za?ínáme znovu

Vydáno dne 20. 03. 2010 (1119 přečtení)

  Na schůzi Výboru pro Roudnou p?i ?MO Plze? 1 se dostavil jako host ing. Prokop z ?tvaru investic m?sta Plzn? (?IMP). P?inesl informace o tom, co zastánci průtahu vymysleli nového, aby svůj zám?r mohli prosadit.

Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Setkání se senátorem Bisem

Vydáno dne 28. 02. 2010 (1021 přečtení)

Na pond?lí 22. února jsme si domluvili schůzku se senátorem Ji?ím Bisem. Na setkání nás p?išel podpo?it i zástupce ob?anského sdružení z Aleje Svobody.

Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Schůzka s nám?stkem Rundem

Vydáno dne 14. 02. 2010 (948 přečtení)

V pátek dopoledne jednali zástupci ob?anských sdružení z Roudné na radnici. Sešli se s nám?stkem Rundem, který vysv?tloval, jaké zm?ny v projektu „Silni?ní systém MP v oblasti Roudné“ m?sto chystá.

Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Roudná na zastupitelstvu

Vydáno dne 07. 02. 2010 (1585 přečtení)

 
Ve ?tvrtek 28. ledna se na 35. schůzi zastupitelstva m?sta Plzn? bou?liv? diskutovalo o Roudné, byla p?edložena i další zpráva o stavu projektu (http://aplikace.plzen.eu/podklady/detail.asp?id=19259) . Senátor Bis se pustil do primátora Rödla (http://www.jiribis.cz/) , že za ?ty?i roky se tato komunikace nepohnula ani o krů?ek. Primátor prohlásil, že je to problém a lidé z Roudné drží v šachu celý Lochotín.


Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Prozatímní vít?zství

Vydáno dne 21. 01. 2010 (885 přečtení)

Nezávislý odborník Vladimír Lap?ík z Ostravy, který posuzoval průtah Roudnou z ekologického hlediska podle zákona ?. 100/2001 Sb., se rozhodl, že silnice je nevyhovující a pro lidi (nejen) na Roudné škodlivá. Magistrát, jenž silni?ní zám?r prosazuje, se na základ? této skute?nosti rozhodl proces EIA zastavit a tím kon?í i projekt průtahu v sou?asné podob?.

Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
<x01>Komentá?e</x01>

* Uzav?ení ulice Na Roudné! Není to legrace...

Vydáno dne 12. 11. 2009 (1375 přečtení)

  V podkladech pro zasedání zastupitelstva m?sta Plzn? dne 12.11. 2009 v bod? ?. 85 můžeme najít text, který na první pohled vypadá jako nepovedený žert: Bude se uzavírat ulice Na Roudné v úseku mezi ulicí Pramenní a spodní bránou nemocnice. Vjezd bude povolen pouze MHD a šesti rodinám, které v lokalit? bydlí.

Celý článek... |Autor: Vladimíra Nová | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-74|

  Novinky
26.11.2013: Vy, kte?í nejste lhostejní k osudu Roudné, p?ij?te nás podpo?it.
Sejdeme se tedy ve st?edu 27. 11. 2013 v 15.30 hodin v Lu?ní ulici p?ed domem ?. 40. Prosím, p?ij?te všichni!!!
  Anketa
Kte?í politici jsou v Plzni nejbližší vašim názorům?

Z ?SSD
953 (953 hl.)
Z KDU-?SL
867 (867 hl.)
Z KS?M
996 (996 hl.)
Z ODS
891 (891 hl.)
Z Plze?ské aliance
881 (881 hl.)
Z jiné strany
929 (929 hl.)
Žádní
747 (747 hl.)

Celkem hlasovalo: 6264

  Obrázek z galerie
Povodn? 2002 - 55

zobrazení: 1114
známka: 1.00
  RSS
http://roudna.unas.cz/rss.php
  Po?et p?ístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.