Plánování veřejného prostranství

Autor: Vladimír Nový <novyvl(at)atlas.cz>, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 23. 09. 2013

Roudná: Na Poříčí: Jak bude vypadat?  Chybí Vám zde prostor pro venkovní akce? Zajímáte se o architekturu a veřejný prostor?

Dne 5. října od 10:00 se bude konat setkání pro veřejnost, jehož cílem je získat náměty a připomínky k plánovaným úpravám nevyužitého zatravněného území Na Poříčí.
„Toto území přiléhá k řece, je dobře dostupné z centra, vyskytují se na něm vzrostlé stromy a přirozeně se nabízí jeho zpřístupnění a úprava do parkové podoby. Zajímá nás nakolik je tato lokalita pro místní obyvatele atraktivní, co by v ní uvítali a zda si najde své pravidelné návštěvníky,“ říká autorka studie Ing. Jana Pechová ze Správy veřejného statku města Plzně.

Samotné setkání zahájíme komentovanou procházkou, která představí území a předběžný návrh úprav, následovat bude diskuse nad  samotným návrhem.

„Zveme místní obyvatele, kterých se území přímo i nepřímo dotýká, zajímá je budoucnost lokality a chtějí přispět svým názorem na její podobu. Všechny věkové skupiny jsou vítány. Součástí akce bude program pro děti (pouštění lodiček, koláže z přírodních materiálů), oheň a opékání buřtů. Přijďte s námi strávit příjemné dopoledne u řeky. Sraz je v sobotu 5. 10. od 10:00 v ulici Na Poříčí, před hotelem Irida,“ připomínají  organizátoři z Centra pro komunitní práci.

Akci podpořila Plzeň 2015 o.p.s. - Evropské hlavní město kultury.
Organizátoři sobotní akce: Správa veřejného statku města Plzně, Centrum pro komunitní práci Západní Čechy a o.s. K světu.

 

Pozvánka na akci

Mapa lokality


Více na www.denarchitetury.cz