EIA na průtah Roudnou je v plném proudu

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 13. 05. 2012

Dne 16. 4. byla Krajským úřadem PK zveřejněna informace, že ekologický posudek na tzv. průtah Roudnou dostal od zpracovatele ing. Lapčíka z Ostravy zelenou.

V celém rozsáhlém dokumentu, který si můžete prostudovat zde, je v podstatě řečeno, že všechny závažné námitky na tuto stavbu budou řešeny až v rámci stavebního povolení. Z řad odborníků se ke stavbě kriticky vyjádřila například Alena Čechová, autorizovaná inženýrka v oboru vodního hospodářství. Upozornila na zhoršený průběh povodní v případě stavby.


Je neuvěřitelné, že zpracovatel posudku připouští, že od doby poslední protipovodňové studie došlo na území k několika stavbám, které mohou mít negativní vliv na záplavové vody, ale opět studii jejich vlivu odsouvá až na fázi stavby průtahu.


Dalším fundovaným odborníkem, který se vyslovil proti stavbě průtahu je ing. arch. Petr Domanický. Upozornil mimo jiné na to, že v poslední době ve městě Plzni proběhla urbanistická soutěž, která má být podkladem pro vypracování územního plánu města Plzně. Vítězem se stal návrh, který se stavbou průtahu (další silnice vedoucí centrem města) vůbec nepočítá a upřednostňuje vnější městký okruh. 


 

Také Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni upozornil na nedostatečný biologický průzkum, jenž kromě jiných významných nedostatků zcela opominul průzkum fauny v lokalitě. 


Zpracovatel posudku ignoruje nebo zlehčuje další velké množství závažných argumentů proti stavbě. Dokonce znevažuje i vlastní informace dokumentace svědčící proti výstavbě jako „vysoce subjektivní“. Nemluvě o nedostatečné hlukové studii, podivných počtech při vypočítávání  průjezdu aut. Takto bychom mohli pokračovat dlouhým výčtem.


Do 17.5. 2012 je možné, aby každý občan podal svoje námitky proti budování průtahu přes Roudnou, Fakultní nemocnici a Alej Svobody na Krajský úřad PK, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň.


Je velice důležité a zásadní, aby každý obyvatel, který se domnívá, že tato stavba bude Plzni škodit, přišel do kulturního domu Peklo, 22.5. v 15.00. V tento den proběhne veřejné projednávání stavby, kdy všichni můžeme oznámit navrhovatelům naše argumenty a výhrady ke stavbě této kontroverzní a zbytečné komunikace.