EIA

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 01. 11. 2010

Dne 15.10. 2010 Krajský ú?ad PK oznámil zám?r ??Silni?ní systém m?sta Plzn? v oblasti Roudné??. Jedná se o obnovený proces ekologického posouzení stavby. Každý kdo má zájem o naši ?tvrť může do 14.11. poslat své p?ipomínky ke stavb? průtahu p?es Roudnou na Krajský ú?ad PK. Po tomto datu už na n? nebude brán z?etel. Také je možné kontaktovat nás na mailových adresách uvedených níže pro bližší vysv?tlení.

Sem vložte p?íslušný text v?etn? HTML syntaxe nebo v p?ípad? nevyužití této ?ásti vše vymažte - tedy v?etn? tohoto textu!