Pod?kování voli?ům

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 01. 11. 2010

D?kujeme všem voli?ům Plze?ské aliance a dalším p?íznivcům Roudné. Do zastupitelstva prvního plze?ského obvodu se díky vašim hlasům dostal Pavel Denk. Plze?ská aliance získala ve dvou roudenských obvodech 24,05 % a 20,86 % hlasů.

Sem vložte p?íslušný text v?etn? HTML syntaxe nebo v p?ípad? nevyužití této ?ásti vše vymažte - tedy v?etn? tohoto textu!