Podpořme ty, kteří se nechovají jako žravé kobylky, ale jako rozumní lidé – Plzeňskou alianci

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 06. 10. 2010

Severní předměstí potřebuje nové dopravní napojení, to je bez debat. Ale většina rozumných lidí by jistě nesouhlasila s mnohatisícovou komunikací vedoucí skrz areál nemocnice, kolem pavilonu onkologie a dětské kliniky. O tom, že průtah Roudnou v severní části povede právě tudy, politici cudně mlčí. Jediní, kdo mají odvahu s tímto záměrem nesouhlasit, jsou lidé z Plzeňské aliance. Rozhodli jsme se (Pavel Denk a Vladimíra Nová)  nám blízké názory aktivně podporovat.

Na Roudné je již nyní jedno z nejhorších ovzduší, je zde mnoho astmatických dětí a mnohonásobně překračované nejvyšší limity pro karcinogenní látky. Zpráva odborníků placených Magistrátem jasně říká, že průtah do této oblasti přinese zvýšený počet lidí postižených leukemií, rakovinou a obtěžovaných hlukem. Je tedy na místě strachovat se i o život.

Existuje kompromis? Ano, jsou to východní a západní část městského okruhu, které významně uleví Karlovarské třídě a jejich podstatné úseky budou vybudovány rychleji než magistrála přes město a nemocnici. Navíc nezatíží střed metropole, jsou moderní, ekologické a šetrné.

Zastánci průtahu se lacině podbízejí nejlidnatějšímu sídlišti a chovají se v duchu Machiavelliho: „Desítkám tisíc lidí ušetříme minuty, že je vezmeme ze života stovek lidí v malé oblasti a pár pacientům, je pro nás morálně přijatelné. Hlavně že nás ta většina bude volit!“

Proč se v médiích jistí politici opakovaně vyjadřují pouze o průtahu centrem, Roudnou a nemocnicí a městský okruh zmiňují téměř neradi? Proč figuruje na prvních místech jejich programů? Je to proto, že budou sami vybírat, kdo mnohasetmilionovou magistrálu postaví? Na rozdíl od zmiňovaného obchvatu města, který je krajskou a státní záležitostí? Odpověď si musí každý najít sám...Dále je zde problém severojižního průtahu městem. Znamená další zatížení středu Plzně velkokapacitní silnicí, drasticky bourané bloky domů, znehodnocení centra města atd.Potom velkokapacitní spalovna odpadů v Chotíkově. Má být postavena na návětrné straně města, spalovat se zde bude odpad z celého Plzeňského kraje a popel, který tak vznikne, bude stejně objemný, jako dnes ukládaný na skládce! A Plzni kromě dalších tisíců těžkých nákladních vozidel s odpadem přibyde i dárek mnoha tun smogu posílaný sem ze spalovny, aby se ještě více zhoršilo ovzduší města, které má již dnes smutné prvenství v republice v počtu onemocnění rakovinou.Zjistili jsme, že v Plzni jsou nám blízcí lidé z Plzeňské aliance, kteří zvítězili v hodnocení ekologů mezi dalšími plzeňskými stranami. Během deseti let komunikace s představiteli města jsme je poznali jako jediné, kdo se nebáli obhájit svůj názor a nepodbízet se pro hlasy.Rozhodli jsme se je podpořit a kandidovat v komunálních volbách za Plzeňskou alianci.Vladimíra Nová, Pavel Denk