Zvon pro kostel Všech svatých

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 01. 10. 2010

Pan Josef Kabát, kmotr nového zvonu Svatý Vojtěch a hlava Sdružení dobrovolných aktivistů při kostele Všech Svatých v Plzni na Roudné, zajímavě vyprávěl pro naše stránky o celé historii starého i nového zvonu.

Kostel Všech SvatýchNa počátku všeho byla iniciativa Sdružení aktivistů zprovoznit starý nefunkční zvon, který se nachází ve zvonici kostela. Jedná se o velice starý a cenný exponát ulitý chebským zvonařem Georgem Hirschfeldem v roce 1650. Tento zvon patří odjakživa k původnímu vybavení kostela a zachoval se přes veškeré dramatické válečné události. Při bližším ohledání odborníky v březnu 2009 se ovšem ukázalo, že že zvon vykazuje známky silného opotřebení. Dále se zjistilo, že je vybaven nepůvodním a nevyhovujícím srdcem. I po celkové restauraci by tak nepřicházelo v úvahu pravidelné elektrické zvonění, což bylo původně zvažováno.

Po jednání s majiteli kostela, Římskokatolickou farností Plzeň – Severní předměstí a odborníky bylo navrženo pořídit zvon nový. Starý zvon by po opravách v kostele nadále zůstal, používal by se však jen výjimečně a na ruční zvonění.

V této chvíli sehrála důležitou roli paní Hana Gerzanicová, rodačka z Roudné a členka Sdružení aktivistů, která se zavázala k úhradě nákladů na výrobu zvonu. Paní Gerzanicová je známá básnířka a je potomkem známého rodu Führichů, který vlastnil velkostatek na zadní Roudné. V Pramenní ulici již nechala na své náklady opravit kapličku. Motivací PHDr. Gerzanicové k tak velkorysému daru byla její snaha věnovat občanům Roudné i Plzně památku, která má šanci přetrvat věky.

Starý zvon z roku 1650Zvon vytvořila firma Dytrychová s.r.o., sadu zvonu firma Bouchal – Borolo, obojí Brodek u Přerova.

Částečně na instalaci zvonu přispěl také ÚMO 1.

Samotný zvon váží 120 kg, do kostela Všech svatých doputoval večer 26. května 2010 (viz fotoreportáž níže).

Věnování, které na něm můžeme číst patří rodičům paní Gerzanicové, kmotry se stali Josef Kabát a nejmladší dcera paní Gerzanicové Rafaela Hons. I jejich jména jsou na těle Svatého Vojtěcha zaznamenána pro příští generace.

Sdužení aktivistů při kostele Všech Svatých, kteří v areálu odvádějí desítky hodin dobrovolné práce už celá desetiletí a významně přispěli k rekonstrukci této velmi vzácné památky si zaslouží velký dík. Roudná se díky nim opět o krůček přiblíží k malebné a vlastním koloritem oplývající čtrvti.