Nový zvon v kostele Všech svatých

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 27. 05. 2010

Dne 26. kv?tna krátce p?ed osmou hodinou ve?er doputoval z Moravy do kostela Všech svatých na Roudné zvon „Svatý Vojt?ch“. P?inášíme vám fotoreportáž z této události. Zárove? p?ipomínáme, že 28.5. je možné si v dob? od 19:00 do 22:00 p?i "Noci kostelů" zvon osobn? prohlédnout.t1274980286_dscn0397m.jpgZvon vyrobený u  známé firmy Dytrychových v Brodku u P?erova práv? doputoval ke vchodu kostela Všech svatých. Tam ho o?ekává vedoucí dobrovolných aktivistů z kostela Josef Kabát, který je jeho "kmotrem".

t1274980287_dscn0404m.jpgRoda?ka z Pramenní ulice na Roudné Hana Gerzanicová, jež výrobu zvonu sponzorovala velkým finan?ním darem.


t1274980288_dscn0407m.jpgZvon "Svatý Vojt?ch", který by m?l v budoucnu znít nad Roudnou.

t1274980499_dscn0410m.jpgAktivisté, Františkáni a Pavel Denk p?i p?enášení zvonu z auta do kostela.
t1274980288_dscn0425m.jpgSponzorka Hana Gerzanicová a  její dcera p?i zkoušce hlasu zvonu.t1274980289_dscn0429m.jpg"Svatý Vojt?ch" p?ed oltá?em v kostele Všech svatých.