Začínáme znovu

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 20. 03. 2010

  Na schůzi Výboru pro Roudnou při ÚMO Plzeň 1 se dostavil jako host ing. Prokop z Útvaru investic města Plzně (ÚIMP). Přinesl informace o tom, co zastánci průtahu vymysleli nového, aby svůj záměr mohli prosadit.

 Hned v úvodu pan inženýr potvrdil, že nic moc nového vymyslet nejde. Trasa je pevná a nejde s ní příliš hýbat, není prostor...
  Ale na ÚIMP si lámali hlavy, až přišli na to, že trasa komunikace v ulici Na Roudné směrem na Bílou Horu uhne u firmy Orange doprava, tam projde zahradnickými závody a napojí se na silnici přes nivy. Ovšem auta tudy budou moci projet pouze v jednom směru. Zpáteční cesta povede po stávají komunikaci.
    Tím dojde k tomu, že se hlavní nápor mnoha tisíců aut rozdělí a obkrouží ve dvou směrech domy v ulici Na Roudné a v přilehlých kolmých ulicích jako je Dvorní, Pittnerova a V Lužánkách. Tato oblast zůstane sevřená jako v kleštích a auta kolem ní budou kroužit ve všech čtyřech světových stranách. Právě v nejnižší oblasti, kde je rozptyl naprosto nejhorší. Opravdu musíme pánům z ÚIMP zatleskat... Výborná změna.

  Dále v ulici Ke Stráži se trasa posune ještě o pár metrů blíže k rozvodně. To je zhruba vše, co se dá upravit.

  Starosta Uhlík se přidal s názorem, že právě teď probíhá projednávání zákona o zvýšení nejvyšších přípustných limitů pro hluk. On doufá, že zákon projde a potom půjde výstavba průtahu hladce.

Ing. Prokop potom tvrdil, že stavba celého průtahu má stát zhruba asi 300 milionů korun.

To je samozřejmě podle našich informací nesmysl jako hrom. Jen nový most přes Mži přijde město na 150 mil., zářez do Mikulky 100 mil., garáže před nemocnicí 300 mil., plus cena za stavbu samotné komunikace. Celková suma je někde kolem ¾ miliardy korun a není konečná.

Protože dojde k částečné změně projektu, bude muset proběhnout nová EIA (posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu stavby na životní prostředí).

V této souvislosti se musím zmínit o podle mého názoru neuvěřitelném výroku pana V. Šobra, člena Výboru pro Roudnou. Prohlásil, že se mu zdá nová úprava projektu zbytečná a příliš nákladná. Vyhazovat tolik milionů kvůli pár lidem...

Ukazuje se to, co opakujeme stále dokola. Trasa v tomto koridoru nemá co dělat. Se silnicemi se může šachovat a skládat je všemožně kolem domů na Roudné, aby se konečně vyhovělo hlukovým limitům. Ale s dalším ukazatelem, výrazným zhoršením života a zdraví obyvatel, se stejně nehne.

Další informace přineseme v dubnu. Počátkem tohoto měsíce se mají sejít zástupci SVSMP, ÚKRMP, Útvaru investic MP, projektanti z firmy Valbek a zástupci Kraje, aby se na výše uvedeném návrhu dohodli.