Obchvat dostal stopku (Metro, 18. 2. 2010)

Autor: Vladimír Nový <novyvl(at)atlas.cz>, Téma: ?lánky v tisku, Vydáno dne: 22. 02. 2010

Obchvat dostal stopku


Sem vložte p?íslušný text v?etn? HTML syntaxe nebo v p?ípad? nevyužití této ?ásti vše vymažte - tedy v?etn? tohoto textu!