Uzavření ulice Na Roudné! Není to legrace...

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 12. 11. 2009

  V podkladech pro zasedání zastupitelstva města Plzně dne 12.11. 2009 v bodě č. 85 můžeme najít text, který na první pohled vypadá jako nepovedený žert: Bude se uzavírat ulice Na Roudné v úseku mezi ulicí Pramenní a spodní bránou nemocnice. Vjezd bude povolen pouze MHD a šesti rodinám, které v lokalitě bydlí.

   Protože jsme si tuto těžko uvěřitelnou informaci chtěli ověřit přímo u zdroje, zkontaktovali jsme firmu Valbek, která projekt vypracovává. Tam nám bylo řečeno, že pokud se budeme chtít ze zadní Roudné dostat na přední, budeme to muset objet přes Karlovarskou třídu. To znamená obrovské zkomplikování situace nejen pro obyvatele Roudné, ale také pro všechny, kteří bydlí na Bílé Hoře.

  K dovršení absurdnosti situace se chystá ještě výměna autobusu č. 20 za trolejbusovou linku, která pojede v intervalech dosavadního autobusu. Pouze s „malou“ změnou. Konečná je plánována právě u spodní brány nemocnice. Takže pokud jste z Bílé Hory a chcete se se situací smířit a využívat MHD, čeká vás přesedání...

  Proč město (Ústav koncepce a rozvoje města Plzně) vymyslelo tyto krkolomné eskapády? Odpověď je jednoduchá. Je to všechno kvůli chystanému průtahu Roudné, proti kterému už léta protestujeme. Páni z města zjistili, že Krajská hygiena v žádném případě nepovolí průjezd tisíců vozidel po ulici Na Roudné. Je tedy všechno třeba nahnat přes roudenské nivy za zadními trakty domů. Za každou cenu, i za takovou, že bude uzavřena cesta, která obyvatelům slouží stovky let a její uzavření přinese neuvěřitelné komplikace. Jako přídavek k tisícům aut, která budou projíždět kousek od našich domů a zhoršovat už tak dost špatné životní prostředí na Roudné, nejnižší části města Plzně.


  Stále dokola opakujeme jednoduché řešení tohoto problému: Nejdříve postavte okružní komunikace v západní a východní části města, které máte stejně v plánu vybudovat. Netahejte zbytečně vozidla do středu města!


Celé znění a zdůvodnění uzavírky najdete zde, po otevření je nutné kliknout na změnu z 26.10. 2009  PLK1281.

A teď to nejdůležitější. Pokuď k tomuto záměru máte nějaké připomínky, je možné je písemně doručit do 24. 11. na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň