Ukli?me si na Roudné

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 20. 04. 2009

Koalice ob?anských sdružení z Roudné ve spolupráci s Výborem pro Roudnou p?i ?MO Plze? 1 po?ádá dobrovolnou brigádu pro všechny p?átele a p?íznivce naší ?tvrti.


Akce se bude konat za dobrého po?así v úterý 28. 4. Sraz brigádníků je naplánován p?ed d?tským h?išt?m v parku Pod Všemi svatými v 16 hodin.

Jako vybavení doporu?ujeme gumové rukavice, igelitové pytle nebo tašky, hráb?.

 

Naším zám?rem je uklidit  okolí d?tského h?išt?, strá? pod kostelem Všech svatých a lesík p?ed vchodem do h?bitova (nad zahrádkami).

 

Doufáme, že se nám poda?í splnit náš cíl a trochu ulevíme parku u kostela Všech svatých  a naše p?íští procházka, která povede tímto významným krajinným prvkem bude o poznání p?íjemn?jší.