1. Plze?ský kardiob?h

Autor: Pavla Denková <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 10. 10. 2008

t1223661515_behkardio3.jpgV sobotu 4.?íjna 2008 se v Lu?ní ulici na Roudné konal 1.ro?ník Plze?ského kardiob?hu – otev?eného mistrovství ?eské republiky zdravotnického personálu v p?espolním b?hu.

  Akci po?ádal Pro Sport Activities, nápad vzešel od MUDr.Kate?iny Linhartové, PhD., která pro tento závod poskytla zázemí na vlastní zahrad?.
  B?želo se na jednu míli a p?t kilometrů. Start i cíl byly v Lu?ní ulici poblíž stadionu Viktorky.

t1223661514_behkardio1.jpgV n?kolika v?kových kategoriích se závodu zú?astnilo p?es sto b?žců. Vít?zem závodu na jednu míli v kategorii do 39 let se stal „roude?ák“ MUDr.Fiedler s ?asem 6.34 minuty. Absolutním vít?zem závodu na jednu míli se stal profesor Pirk z IKEM Praha (ro?ník 1948). Po tomto vít?zném závodu (?as 6.15 minut) se zú?astnil i následujícího závodu na 5km, kde zvít?zil ve své kategorii nad 60 let v ?ase 22.14 min. - mimo?ádný výkon! t1223661514_behkardio2.jpg

Vít?zové dostali v?cné ceny a všichni zú?astn?ní obdrželi diplom. Po vyhlášení vít?zů se na zahrad? u Linhartů po?ádal raut s ob?erstvením a koncert vynikajících Blues session. T?ší nás, že se do Lu?ní ulice po ?ase op?t vrátily výborné sportovní výkony, jako tomu bylo v minulosti. Dík všem po?adatelům a sponzorům!