Akce "Konec klidného bydlení"

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 12. 09. 2007

Zveme všechny p?íznivce z Roudné, kte?í cht?jí podpo?it naše p?átele z Aleje Svobody a sídlišt? Berlín. Dne 13.9. v 17:00 prob?hne  v Aleji Svobody a Kotíkovské ulici akce, p?i které se p?eneseme na chvíli do budoucnosti.

 A to tak, že budeme moci díky technice slyšet, co to v praxi  znamená, když pod našimi okny projíždí 20 000 vozidel denn?.

 S našimi koali?ními partnery  chceme lidem žijícím  ve výše zmín?ných lokalitách ukázat, že zastánci průtahu Roudnou, fakultní nemocnicí, Alejí Svobody a Berlínem jim chystají velice nep?íznivé životní podmínky, které se mají za nedlouho stát tvrdou realitou. A to zatím nesimulujeme exhalace, smog a vibrace... Pouze hluk.

Je nejvyšší ?as za?ít se zajímat o d?ní ve svém okolí, za pár týdnů už může být pozd?!

Kontakt:    oso.berlin@seznam.cz
                www.osoberlin.estranky.cz