Pro Plze? vlídn?jší

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 15. 10. 2006

Ve st?edu, 11.10. se u Elektry sešlo pár desítek lidí, kte?í projevili zájem o svůj domov, o Plze?, v průvodu nazvaném „Ulice lidem“!  Jako vždy se ukázala aktivita Roude?áků, kterých dorazilo hodn?. Zú?astnili se také ?lenové Plze?ské aliance, která Roudnou jako jediná podporuje ve snaze zabránit devastaci této ?tvrti nesmyslným průtahem. Dalšími v průvodu byli zástupci ze skupiny architektů „Zapálení“.P1050785a_1.jpg


Jak napsal hlavní organizátor průvodu Jirka Kohout: „Automobily zahlcují všechny ulice, je zde málo místa pro život. V mnoha hlavních p?ších osách se chodci tísní na úzkých chodní?cích. Nezbývá prostor pro místa k setkáváná, posezení, popovídání, porozhlédnutí....Ukažme, že máme rádi své m?sto, že chceme žít v jeho ulicích.“P?íchozí obdrželi zelená mávátka, n?kdo p?išel už s mírumilovným transparentem. Akci oživili chůda?i a pár šikovných performerů s bubínky.

P1050790a_1.jpgProšli jsme Jungmannovu ulici kolem stánku jedné velké strany, kde náš chůda? upadl. (Asi ho zaujal pronikavý pohled paní nám?stkyn?, která se dušovala panu budoucímu primátorovi, že ona ho tedy opravdu nepodrazila:) Nicmén? hrdina se op?t srdnat? zvedl a pokra?oval s kolegyní v ?ele průvodu tentokrát už bez úhony. Ud?lali jsme kole?ko kolem nám?stí a potom p?es Rooseveltův most na Roudnou. Tam se akce završila ve škole promítáním unikátních fotografií ze staré Plzn?. Pavel Denk se stal zasv?ceným průvodcem po obrázcích kdysi vlídn?jší Plzn?, plné lidí v ulicích a d?tí, co si hráli, setkávali se a dokonce i koupali kousek od st?edu P1050788a_1.jpgm?sta.Doufám, že se po naší trase našlo alespo? n?kolik okolostojících lidí, které průvod a jeho myšlenka zaujali. Možná pochopí naši snahu o Plze? p?ív?tiv?jší, která opustí neslavné druhé místo na žeb?í?ku hlu?nosti v ?R, stane se pro své obyvatele laskav?jší s tím, že to oni jsou její hlavní a ne plechové barevné v?ci na gumách, jak se jí to snaží vsugerovat naši politici.