Jméno Roudná

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Pozoruhodná místa, Vydáno dne: 29. 01. 2006Na Roudné Původní Saské p?edm?stí na severní stran? m?sta dostalo svůj název od tvrze jménem Roudná (1416 ?? 1555), která stávala na levém strmém b?ehu Mže proti bukovecké papírn? za Bílou Horou.
Saský most V roce 1495 ji koupili Plzenští od kn?ze Martina Mertlíkovic za 200 kop grošů míše?ských. V roce 1543 se o ní hovo?í již jako o pustém zámku. Z tvrze pocházely dv? zámožné plze?ské rodiny ?? Hiršové a Kleové z Roudné. Dnešní ulice Na Roudné a pozd?ji i okolí dostalo pravd?podobn? své jméno od v?ty ??jdeme na Roudnou??.