Zachovalý původní statek, dnes galerie Stará Plze?

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Pozoruhodná místa, Vydáno dne: 29. 01. 2006Roudenský statek Tento pohled je jakýmsi znakem Roudné, vyskytujícím se oprávn?n? na mnoha fotografiích. V sou?asné dob? se zde nalézá galerie a penzion Stará Plze? a objektu se vrací jeho původní tvá?.
Statek dokládá, jak se d?íve žilo a hospoda?ilo na staré Roudné. Známá jsou i jména hospodá?ů: rod Moserů, sládek Servác Pankrac a poslední selský rod Bittnerů. V roce 1999 zde byly objeveny zbytky nejstarší p?edm?stské zástavby z období pozdní gotiky . Kdysi k n?mu pat?ila velká ozdobná zahrada, sahající až k B?lohorské ulici.
Místo získává tajuplný nádech i díky známé pov?sti o roudenské bílé paní. Prý se zjevovala o půlnoci pod košatou lípou ve dvo?e a ch?estila ?et?zem. Byl to trest za k?ivé sv?dectví, které stálo život mladého ko?ího, jež na statku sloužil.