1. Napojení Severního předměstí na centrum města.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvody zastánců průtahu
Jako hlavní důvod bývá uváděno další napojení Severního předměstí na centrum města. Pokud se na Karlovarské něco stane, auta se na Lochotín jinudy nedostanou.

Argumenty občanských sdružení proti
Úředníci Magistrátu na jedné straně v centru města upravují dopravní značení tak, aby se dovnitř dostalo co nejméně vozidel, na druhé straně tam chtějí přivést další provoz. Karlovarská třída je čtyřproudá komunikace, když se na ní stane nehoda, nikdy nejsou vyřazeny z provozu všechny čtyři pruhy.
Je sice pravda, že menšina by měla ustoupit většině, platí to však v případě, kdy není možné jiné další řešení problému, což zdaleka neplatí pro tuto situaci. Město Plzeň v současné době připravuje zbudování městského okruhu, východní a západní část. Jsou to investice v řádu mnoha set miliónů korun, podílet se na nich bude stát. Tyto nově zbudované komunikace odvedou podstatnou část provozu z Karlovarské třídy, ta potom bude průjezdná bez větších potíží a bude tedy zcela irelevantní stavět její alternativu průtahem přes Roudnou za více než půl miliardy korun, pouze z městských peněz.

Východní část, I/20: Navazuje na dálniční okruh, její realizace je zcela nezbytná a jistá. Stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) přislíbil realizaci v nejbližší době. Dochází k výkupu pozemků, připravuje se projektová dokumentace. V blízké budoucnosti stát přislíbil („bílá kniha“ nejdůležitějších projektů) začít se samotnou stavbou. Podle dostupných informací z Ředitelství silnic a dálnic by město Plzeň přišla stavba této komunikace, jako jednoho ze čtyř investorů, na zhruba 160 miliónů korun. Z Karlovarské třídy východní část okruhu odvede auta směřující na Východní předměstí a k dálnici na D 5. Dle našich informací projekt prošel ekologickým procesem EIA , zákon č. 100/2001 Sb. Tato komunikace má podporu téměř ze všech stran. Zcela jistě se bude dříve nebo později realizovat.

Západní část, I/27: V současné době se rozhoduje mezi dvěma variantami silnice I/27. Ať již zvítězí tzv. průtah sever-jih nebo daleko šetrnější západní okruh, jedna z těchto možností se bude realizovat. SFDI je připraven spolufinancovat stavbu západního okruhu již letos. Magistrát pověřil firmu PRAGOPROJEKT, a.s. s přípravou projektové dokumentace pro územní řízení. Okruh je podporován občanskými sdruženími, ekologickými iniciativami i velkou částí veřejnosti. Spojí obyvatele Severního předměstí s místem největších pracovních příležitostí a nákupní zónou na Borských polích, znamená další podstatný úbytek provozu z Karlovarské třídy. Možné je napojení k dálnici na Rozvadov. Taktéž prošel ekologickým procesem EIA.