2. 45 tisíc občanů má přednost před dvěma tisíci obyvatel Roudné

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvodyzastánců průtahu
45 tisíc občanů má přednost před dvěma tisíci obyvatel Roudné

Argumenty občanských sdružení
Platí argumenty k bodu číslo 1. a dále:
Průtah Roudnou je projektován tak nešťastně, že prochází v těsné blízkosti Fakultní nemocnice v Plzni, třetí největší v republice a nejvýznamnější v regionu. Exhalacemi a hlukem by byla postižena zejména dětská klinika v pavilonu F, další lůžková oddělení, ubytovna Kamelot pro pacienty s leukemií. Úředníkům je jasné, že kolem takto chráněného objektu hygiena nepovolí průjezd mnoha tisíců aut. V dokumentech Magistrátu MP ( např. podklady pro hlukovou studii pro ÚKR MP, 1.12.2004 nebo podklady předložené hygieně, viz Dokumenty) se hovoří o více než 20 tisících vozidlech denně, která vyjedou z Roudné směrem na sever. Ovšem „vypočtený“ provoz kolem nemocnice je „pouhých“ 7 789 vozidel/24 hodin. Kam zmizí zbývající dvě třetiny aut? Podle dokumentů odbočí na Bílou Horu nebo se připojí na východní část okruhu!!
Logicky vyplývá: buď je balamucena nemocnice a počet vozidel pod jejími okny bude mnohem vyšší, než jí úředníci tvrdí, nebo se jedná o zbytečně luxusní a nadstandardní, mnohasetmilionové napojení na Bílou Horu, která nic podobného nevyžadovala. Neboť, když už auta budou mít možnost jet po čtyřproudém okruhu na Lochotín, proč by to dělala komplikovaně přes křižovatky a ulice Roudné?
Co se týká EIA: Z původní varianty projektu, která by musela procesu podléhat, byly účelově vyjmuty parkovací plochy tak, aby průtah Roudnou této proceduře nepodléhal. Počet aut zůstal samozřejmě stejný. Zastáncům průtahu je totiž zcela jasné, že by tato komunikace procesem EIA neprošla.