3. Zklidn?ní provozu v Sadech p?tat?icátníků, kde denn? projíždí 35 tisíc aut.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvody zastánců průtahu
Zklidn?ní provozu v Sadech p?tat?icátníků, kde denn? projíždí 35 tisíc aut.

Argumenty ob?anských sdružení
Sadům p?tat?icátníků zcela jist? uleví zmín?né ?ásti m?stského okruhu. Budou se realizovat d?íve, provází je mén? problémů. Teprve po jejich vybudování se může posoudit nutnost průtahu p?es Roudnou. Pro? vše realizovat sou?asn?? Pro? utrácet m?stské peníze, když se může prokázat neú?elnost takové investice?