4. VÄ?tší průchodnost pro mÄ?stskou hromadnou dopravu.

Autor: Vladimír Nový <novyvl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvody zastánců průtahu
VÄ?tší průchodnost pro mÄ?stskou hromadnou dopravu.

Argumenty obÄ?anských sdružení
VÄ?tší průchodnosti pro hromadnou dopravu odpovídá bod 2.. Průtah Roudnou se plánuje na dvouproudé silnici malými ulicemi této Ä?tvrti s pÄ?ti kÅ?ižovatkami a 24 tisíci aut dennÄ?. Průchodnost této silnice nemůže vidÄ?t ani ten nejvÄ?tší optimista.