5. Možnost zřízení trolejbusové linky na Vinice přes Roudnou.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvody zastánců průtahu
Možnost zřízení trolejbusové linky na Vinice přes Roudnou.

Argumenty občanských sdružení
Pokud by po nové komunikaci jezdily pouze trolejbusy, nikdo z Roudné by samozřejmě nic nenamítal. Bohužel, nikdo nám nedal ani nejmenší záruku, že tomu tak skutečně bude.Starosta Winkelhöfer a místostarosta Uhlík nadále prohlašují, že zprůjezdnění silnice pro automobilovou dopravu zůstává jejich prioritou. Technický náměstek Hajný zcela upřímně prohlásil (Právo, 11.11.2005), že by „museli být padlí na hlavu, aby silnici stavěli jen pro trolejbusy“. Navíc se domníváme, že pokud město vydá na stavbu krátké silnice částku 200 milionů korun, jistě to neudělá jen pro bohulibý čin jako je provoz „jen a jen trolejbusů“. Možná prvních pár měsíců by tomu tak bylo.