5. Možnost z?ízení trolejbusové linky na Vinice p?es Roudnou.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvody zastánců průtahu
Možnost z?ízení trolejbusové linky na Vinice p?es Roudnou.

Argumenty ob?anských sdružení
Pokud by po nové komunikaci jezdily pouze trolejbusy, nikdo z Roudné by samoz?ejm? nic nenamítal. Bohužel, nikdo nám nedal ani nejmenší záruku, že tomu tak skute?n? bude.Starosta Winkelhöfer a místostarosta Uhlík nadále prohlašují, že zprůjezdn?ní silnice pro automobilovou dopravu zůstává jejich prioritou. Technický nám?stek Hajný zcela up?ímn? prohlásil (Právo, 11.11.2005), že by ??museli být padlí na hlavu, aby silnici stav?li jen pro trolejbusy??. Navíc se domníváme, že pokud m?sto vydá na stavbu krátké silnice ?ástku 200 milionů korun, jist? to neud?lá jen pro bohulibý ?in jako je provoz ??jen a jen trolejbusů??. Možná prvních pár m?síců by tomu tak bylo.