6. Rozvoj bytové výstavby na Roudné.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvody zastánců průtahu
Rozvoj bytové výstavby na Roudné.

Argumenty občanských sdružení
Podle obecně závazné vyhlášky č. 21/2004 o změně vyhlášky č.9/1995 je veškerá výstavba domů na Roudné zakázána s ohledem na nebezpečí povodní.