6. Rozvoj bytové výstavby na Roudné.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvody zastánců průtahu
Rozvoj bytové výstavby na Roudné.

Argumenty ob?anských sdružení
Podle obecn? závazné vyhlášky ?. 21/2004 o zm?n? vyhlášky ?.9/1995 je veškerá výstavba domů na Roudné zakázána s ohledem na nebezpe?í povodní.