Dopis senátora Sequense primátorovi m?sta Plzn?

Autor: Vladimír Nový <novyvl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty k tématu, Vydáno dne: 26. 01. 2006

V tomto dopise vyjad?uje léka? a senátor R. Sequens své záporné stanovisko k průtahu Roudné.

Dopis senátora Sequense primátorovi m?sta Plzn? Dopis senátora Sequense primátorovi m?sta Plzn? Dopis senátora Sequense primátorovi m?sta Plzn?