Nátlakový dopis od ?IMP hygien?

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty k tématu, Vydáno dne: 26. 01. 2006

Dopis od právníka ?IMP ?editeli hygieny, kde pod pohrůžkami žádá o p?ehodnocení negativního stanoviska k průtahu Roudné. Kouzelné jsou formulace "o?ekávali jsme, že bude konstatováno spln?ní hladin hluku" a "hygien? nep?ísluší nesouhlasit".

Nátlakový dopis od ?IMP hygien? Nátlakový dopis od ?IMP hygien?