Zamítavé stanovisko hygieny 2

Autor: Vladimír Nový <novyvl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty k tématu, Vydáno dne: 26. 01. 2006

V tomto dokumentu vydává hygiena stanovisko k jižní ?ásti průtahu, úsek od k?ižovatky Na Rychtá?ce p?es Lu?ní ulici, za domy v B?lohorské ulici ke k?ižovatce ulic Lipová - Na Roudné. P?edpokládaná intenzita dopravy má vzrůst z 36 vozidel/24h (rok 2001) na 23 549 vozidel/24h (rok 2015). Došlo by k p?ekro?ení nejvyšších p?ípustných hladin hluku.

Zamítavé stanovisko hygieny 2 Zamítavé stanovisko hygieny 2