Zamítavé stanovisko hygieny 1

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty k tématu, Vydáno dne: 26. 01. 2006

Ve stanovisku hygieny pro st?ední ?ást Roudné je uvedeno, že po zbudování průtahu by došlo v zástavb? na Roudné k p?ekro?ení nejvyšších hladin hluku a vibrací. Dále se uvádí, že ochrana zástavby p?ed hlukem není technicky možná.

Zamítavé stanovisko hygieny 1 Zamítavé stanovisko hygieny 1