Koridor pro vedení nové trasy obchvatu 11/2005

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Mapy, Vydáno dne: 25. 01. 2006

Dopln?ní komunika?ního systému na Roudné magistrátem
Koridor pro vedení nové trasy obchvatu 11/2005