Kdo jsme

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Kdo jsme, Vydáno dne: 24. 01. 20061) Jsme obyvatelé plzeňské čtvrti Roudná, kteří léta protestují proti devastaci svého domova velmi spornou komunikací, prosazovanou některými místními politiky. Po určitých zkušenostech jsme se rozhodli pro založení několika občanských sdružení - podle polohy na Roudné. Existují tedy čtyři občanská sdružení, která velmi úzce, nekonfliktně a solidárně spolupracují.


Jsou to občanská sdružení:
Za zachování Roudné a jejího okolí
Roudná proti obchvatu
Roudná pro důstojný život
Zadní Roudná za životní prostředí

2) Naším cílem je chránit náš domov před razantním zhoršením životního prostředí, které by přinesla výše zmíněná komunikace, jež je nejen dle našeho mínění velmi sporná a těžko obhajitelná. Účastníme se různých jednání s úředníky a politiky, kde se snažíme podle svého nejlepšího svědomí obhajovat zájmy obyvatel Roudné. O výsledcích našich jednání informujeme obyvatele na místních schůzích nebo prostřednictvím informačních zpravodajů. Píšeme různé články do tisku nebo komunikujeme s novináři. Spolupracujeme s ostatními občanskými sdruženími v rámci Plzeňského kraje. Předáváme a tlumočíme úředníkům, politikům požadavky a připomínky občanů naší čtvrti a kontrolujeme jejich plnění.

3) Počátkem roku 2005 jsme po dlouhých diskuzích dospěli k tomu, že se pokusíme o vytvoření vlastní samosprávy odtržením od ÚMO 1.
Toto rozhodnutí nebylo přijato unáhleně. Ale po letech všemožných schůzí, diskuzí, jednání, demonstrací, článků do novin, peticí, skandálů, které provázely průtah Roudné, jsme se rozhodli k tomuto poslednímu kroku. Chtěli jsme lidem na Roudné umožnit, aby si mohli zvolit představitele, kteří k nim mají blíže, než současné vedení obvodu.
Žádost o referendum se setkala v naší čtvrti s velkým ohlasem, podařilo se získat mnohem více podpisů, než bylo nutné ze zákona. Bohužel Krajský soud v Plzni referendum zamítl s odůvodněním, že je nutné jeho uspořádání v celém městě. Zdá se nám to nelogické vzhledem k tomu, že pokud se jednalo o připojení Chrástu, což je mnohem větší zásah do chodu města, hlasovalo se pouze na území Chrástu a ostatních Plzeňanů se nikdo na názor neptal. Zdá se však, že věc ještě není úplně dořešena.